U novom Zakonu o radu i inicijativa…

Izvor: Sajt Saveza samsotalnih sindikata /SSSS), 20.03.2017.-


U novom zakonu o radu posebna pažnja biće posvećena zaštiti zaposlenih i zaštiti od otkaza, na šta je ukazivao Savez samostalnih sindikata Srbije, navodi se u dopisu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U tom ministastvu se slažu da je inicijativa SSSS da se u Zakonu o radu predvidi da se zaposlenom na određeno vreme radni odnos produžava do isteka njegove privremene sprečenosti za rad, inspirisana humanim razlozima, u cilju obezbeđenja materijalne i socijalne zaštite zaposlenih za vreme bolovanja, odnosno privremene sprečenosti za rad. Zato će Vlada Srbije predložiti

Narodnoj skupštini da do kraja 2018. godine donese novi zakon o radu, kojim će sveobuhvatno biti uređeni radni odnosi i u potpunosti biti primenjene pravne tekovine Evropske unije u oblasti rada i drugi međunarodni standardi. U tom cilju, Ministarstvo za rad, u saradnji sa drugim resornim ministarstvima, repezentativnim sindikatima i udruženjima poslodavaca, pristupiće sagledavanju potrebe da se obezbedi veća zaštita zaposlenih za vreme bolovanja, i to ne samo zaposlenih na određeno vreme, ali pod uslovima i na način da se ne stvara pravna mogućnost zloupotrebe bolovanja i da se sredstva poslodavca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ne troše nenamenski. Podsetivši da je Zakon o radu sistemski zakon u oblasti radnih odnosa, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, u tom ministarstvu smatraju da ne treba sporadično i ad hoc pristupiti njegovoj dopuni. “U pripremi novog zakona o radu, uz poštovanje procedura kojima se omogućuje učešće nadležnih organa i organizacija, socijalnih partnera i drugih zainteresovanih strana, pri regulisanju radnih odnosa, a posebno zaštiti zaposlenih koji se nalaze na bolovanju, treba pristupiti sistemski, u cilju

iznalaženja najboljih i usaglašenih zakonskih rešenja”, navodi se u odgovoru Ministarstva za rad koje je upućeno SSSS. SSSS je pripremio tekst amandmana na Zakon o radu kojim je predviđeno da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja). Savez je predlog amandmana uputio predsedniku Vlade Srbije, ministru za rad, predsednici Skupštine Srbije i predsednicima poslaničkih grupa. U tom zahtevu, SSSS je izrazio uverenje da će ta inicijativa biti prihvaćena i “da ćemo tako kao zajednica pokazati da se po našem uverenju interes i humanost ne isklјučuju, već da je prava mera njihovog međusobnog odnosa vezivno tkivo društva u kakvom želimo da živimo”. ,
Čovek se veže za reč a vo za rogove

Izvor: Sajt Insudtrijskog sindikata (ISS), 17.03.2017.-


Protest Unije Prosvetnih radnika Srbije (UPRS). Vlada Srbije „voza“ prosvetare. Šta ima političko u Protestu? Protest podržan od strane Konfederacije slobodnih sindikata (KSS). „Čovek se veže za reč a vo za rogove“ glasi pun slogan Protesta.

Više hiljada prosvetnih radnika Srbije članova UPRS protestovali su ispred zgrade Vlade Republike Srbije tražeći da Vlada ispuni ranije data obećanja.

Umesto da rešavaju problem, ministri Vlade govore o političkom skupu. Šta je političko u laganju? Protest se odvojao pod sloganom „Čovek se veže za reč“ ali pun naziv je „Čovek se veže za reč a vo za rogove“ tako kaže srpski narod.

Protest je podržan od strane KSS i svih njenih članica a predsednik KSS Ivica Cvetanović je skup pozdravio sa „Dobar dan prosvetitelji Srbije“.

Pred svima je zajednička borba za dostojanastvo radnika Srbije. Sledeći protest su najavili Penzioneri Srbije.
Otpremnine u javnim preduzećima – država nekom majka, nekom maćeha

Sajt sindikata Sloga, izvorEkonomski Online, 16.03.2017.

Autor: Biljana Blanuša – „Otpremnine u javnim preduzećima – država nekom majka, nekom maćeha“. –


Odlukom Vlade Srbije za rešavanje pitanja viška zaposlenih u državnim preduzećima određen je iznos za otpremninu od 200 evra po godini straža, ali je u pojedinim slučajevima on višestruko veći. Pa tako u “Resavici” se pominje cifra od 400 evra, dok u “RTB Bor”-u se traži iznos od 600 do 800 evra, iako su oba preduzeća gubitaši i žive od subvencija iz državne kase, a ne od sopstvenih prihoda. U izjavi za “Ekonomski Online” predsednik Udruženih sindikata Srbije “Sloga” Željko Veselinović je istakao da “država mora svim zaposlenima u javnim preduzećima da bude majka, a ne maćeha”, što podrazumeva iste otpremnine za sve.

Utvrđen nivo otpremnine – 200 evra po godini staža

Prema Zakonu o radu, za zaposlene, koji su proglašeni za tehnološki višak, visina otpremnine ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu. Odlukom Vlade Srbije usvojen je Program rešavanja viška zaposlenih, prema kome zaposleni, koji su proglašeni za višak, mogu da se opredele za jednu od opcija. Prva je da dobiju otpremninu u visini dinarske protivvrednosti 200 evra po godini staža, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra. Druga opcija podrazumeva otpremninu obračunatu na način utvrđen Zakonom o radu s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra, a visina sredstava po godini staža kod poslednjeg poslodavca – ne može biti veća od 500 evra. Treća opcija je otpremnina u iznosu od šest prosečnih zarada u Republici Srbiji, za zaposlene koji imaju više od 15 godina staža.

I pored propisa otpremnina nije ista za sve

Imajući u vidu propise, trebalo bi da svi radnici u državnim i javnim preduzećima imaju isti tretman, odnosno, da dobiju isti iznos otpremnine. Međutim, u praksi to nije tako. Naime, visina otpremnina se razlikuje, od slučaja do slučaja, i kreće se od one definisane odlukom Vlade do nekoliko puta uvećane za povlašćene radnike, tačnije, one koji rade u povlašćenim preduzećima.

Zaposleni u “Zastavi INPRO”, među kojima su i invalidi rada, mesecima su štrajkovali zbog neisplaćnih plata i rešavanja svog statusa, a onda im je početkom februara napokon ponuđen socijalni program. Tim socijalnim programom predviđeno je da svi oni, koji su višak, dobiju po 200 evra po godini staža. Zaposleni kažu da je program neprihvatljiv za većinu invalida rada i osoba sa invaliditetom, koji čine više od 80 odsto od ukupno 130 radnika. Direktor tog preduzeća Milenko Betulić navodi da je socijalni program zaposlenima u toj fabrici ponudilo Ministarstvo za rad i ističe da je ni njemu nije jasno zašto za invalidne radnike važe otpremnine, koje su predviđene za ostale radnike, kad je više nego jasno da radnici sa invaliditetom na tržištu rada nikako ne mogu da imaju isti status i iste šanse kao njihove zdrave kolege.

U javnom preduzeću “Železnice Srbije”, koje posluje s gubitkom i koje je u prethodne četiri godine iz državnog budžeta dobilo na ime subvencija oko 70 milijardi dinara, utvrđeno je da je višak oko 3.000 radnika. Krajem prošle godine dogovoreno je da im se isplate otpremnine u iznosu od 240 evra po godini staža.

Javno preduzeće “Resavica” već godinama posluje s gubicima i preživljava zahvaljujući subvencijama, za koje se iz državne kase svake godine izdvaja 4,5 milijardi dinara. Kad je objavljeno da će ove godine početi zatvaranje rudnika “Vrška čuka” i “Bogovina”, koji posluju u okviru “Resavice”, započeli su i pregovori sa sindikatima o otpremnini, ali radnici su odbili otpremine od 200 evra po godini staža. Nedavno je v. d. direktora “Resavice” Stevan Dželatović izjavio da će zaposlenima biti ponuđeno između 350 i 400 evra, na šta je predstavnik sindikata rekao da je to malo i da će se tek pregovarati.

Još jedan dugogodišnji gubitaš javno preduzeće “RTB Bor”, koje će ove godine iz državne kase dobiti subvenciju u iznosu od dve milijarde dinara, da bi uopšte moglo da posluje, utvrdilo je da je 1.200 radnika višak. Predstavnici sindikata kažu da će tražiti otpremnine u iznosu od 600 do 800 evra po godini staža, a reper im je EPS. U najvećem državnom preduzeću “Elektoprivredi Srbije”, prema proceni Svetske banke, višak je oko pet hiljada ljudi. U prvoj grupi koji će otići je oko dve hiljade radnika, za koje su predviđene stimulativne otpremnine od 5.000 do 20.000 evra. Otpremnine su podeljene u tri kategorije, a u zavisnosti od toga u kojoj se nalaze, zaposleni će dobiti od pet do 27 bruto plata.

Da li su radnici u Srbiji ravnopravni?

Udruženi sindikati Srbije “Sloga“ su još pre godinu dana pokrenuli pitanje otpremnina u javnim i državnim preduzećima i zahtevali da svi zaposleni imaju isti status, odnosno, da imaju istu otpreminu u slučaju da se ona isplaćuje iz državnog budžeta. “Potpuno je neprimereno, da ne kažem nehumano i bezobrazno, da u određenim preduzećima, u kojima se radnicima duguje 10-20 plata, na nivou minimalaca, radnici dobijaju otpremnine u iznosu od po 200 evra po godini staža, a da zaposleni u nekim drugim javnim preduzećima, koji su na državnim jaslama dobijaju 1.000 evra po godini staža”, naglasio je Veselinović.

Prema njegovim rečima, 200 evra je malo i bilo bi dobro da se pronađe način da se svima, koji moraju na silu da napuste posao, isplati otpremnina dovoljna za neki pristojan život. “Nemamo ništa protiv da privatne kompanije, ukoliko kupe neku firmu i imaju mogućnosti, isplate otpremnine u skladu sa zahtevima sindikata. To je bio slučaj u NIS-u, koji je kupio “Gasprom” i u “Železari Smederevo”, kad je kupila kompanija “US Steel”, ali su oni te otpremnine isplaćivali iz sopstvenih sredstava. Kad je država u pitanju, onda ne može da to pitanje rešava tako što će nekima dati hiljadu ili dve hiljade evra, a nekome pet puta manje”. Veselinović kaže da će oni insistirati da otpremine budu jednake za sve, više od sadašnjih 200 evra, ali manje od onih cifara, koje se pominju u javnosti, a koje su više na nivou lapih želja pojedinih sindikalnih organizacija.
Okrugli sto na temu: „Rasprodaja Srbije – privatizacija Poljoprivrednog kombinata Beograd – ima li zakona u Srbiji“

Izvor Sajt UGS „Nezavisnost“, 15.03.2017.-


Okrugli sto na temu: „Rasprodaja Srbije – privatizacija Poljoprivrednog kombinata Beograd – ima li zakona u Srbiji“ održan je 15.03.2017.godine u Medija centru u Beogradu, u organizaciji Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost“.

Učesnicima Okruglog stola predstavljeni su stavovi i buduće aktivnosti sindikata NEZAVISNOST povodom najavljene privatizacije PKB-a.

Učesnici su postavili pitanje koji se zakoni poštuju u Srbiji kada se najavljuje privatizacija PKB-a, ako Zakon o privatizaciji zabranjuje privatizaciju prirodnih bogatstava, dobara u opštoj upotrebi i dobara od opšteg interesa ( član 5.), a Zakon o poljoprivrednom zemljištu jasno definiše da je poljoprivredno zemljište dobro od opšteg interesa za Republiku Srbiju ( član 1. ).

Nakon diskusije, učesnici su se složili da PKB, kao preduzeće koje se bavi proizvodnjom hrane koja iz dana u dan dobija na značaju i od strateškog je značaja za državu, treba da ostane u državnom vlasništvu.

GS PUT NEZAVISNOST će u narednom periodu razmatrati preduzimanje radikalnijih mera sindikalne borbe za zaštitu interesa radnika PKB-a i svih građana Republike Srbije. Istovremeno će nastaviti aktivnosti čiji je cilj upoznavanje najšire javnosti o štetnim posledicama privatizacije PKB-a i u tome će tražiti podršku Međunarodne i Evropske konfederacije sindikata čiji je ovaj sindikat punopravni član.
Članicama Konfederacije i…

Izvor: Sajt Sindikata KSS, 13.03.2017.-


Poštovane kolege, prijatelji i saborci,

Ovim putem, u ime Predsedništva Konfederacije slobodnih sindikata, izražavamo zahvalnost svima Vama koji ste imali vremena, želje i hrabrosti da pokažete svoju pripadnost našim izvornim, radničkim idejama i našoj stalnoj borbi za očuvanje prava radnika, koja nam svakim danom sve više uskraćuju, u jednom klasnom društvu koje se sve više raslojava i preti da postanemo zamlja bez socijalne pravde, radničkog dostojanstva i mesta za prostojan život radnika i njihovih porodica.

Dok ima Vas i Konfederacije, kao organizacije sindikata, ima i nade da ćemo se boriti da nam se to jednog dana ne desi.

A naša borba se nastavlja i samo je radnička solidarnost garant da ćemo uspeti!

KONFEDERACIJA SLOBODNIH SINDIKATA
Penzioneri neće glasati za Aleksandra Vučića

Izvor: 25. broj „E-informatora“ Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS), 08-03.2017.-


Udruženje sindikata penzionera Srbije, kao organizacija samostalna i nezavisna od vlasti, političkih stranaka, partija i koalicija, ali koja nije apolitična kad su u pitanju vitalni interesi ljudi koji žive od svojih penzija – poziva sve penzionere Srbije, da u nedelju, 2. aprila 2017. godine masovno izađu na predsedničke izbore i svoj glas daju onom kandidatu koji se zalaže da se penzionerima vrati ono što im je oteto.

Nikada se u istoriji Srbije, bar koliko mi pamtimo, nije desilo da bilo kojoj vlasti padne na pamet da tako beskrupulozno nasrne na ličnu imovinu penzionera. Bilo je zamrzavanja plata i penzija, ali ovakvu besramnu i bahatu krađu – istorija nije zabeležila.

Već nekoliko godina govorimo da je obesno i bezobrazno otimanje od penzionera neustavno, ekonomski neopravdano i ljudski nemoralno. Penzije nisu socijalna kategorija, kako to misli Vučić i njegov režim, nego su to zarade ostvarene iz rada. Niko nema pravo da penzionerima oduzima ono što su oni sami stvorili. Jedino su totalitarni sistemi uvereni da će bolje trošiti novac od onih kojima taj novac pripada. Penzionerima ne treba Vučić koji njihovim novcem održava sopstvenu vlast.

Vučić i njegova koaliciona klika gurnuli su penzionere u bedu, pljačkaju ih i lažu. Penzioneri su za njih nepotreban balast. Stari ljudi su odbačeni i poniženi. Mnogi gladni, bosi i bolesni. Neki dovedeni do prosjačkog štapa. Kao da su oni krivi za ovakvo stanje.

Ne samo da je vlast od 700 hiljada penzionera otela deo penzija, nego su svim penzionerima ukinuli usklađivanje penzija sa troškovima života, a nameravaju da banje i specijalne bolnice koje su u vlasništvu svih penzionera prodaju Arapima.

Oduzimanje od starih ljudi je zločin i za taj zločin Vučić mora da plati gubljenjem izbora. Penzioneri su njemu potrebni samo u kampanjama da ih laže i maže. Ne nasedajmo na njegove trikove i prazne priče o patriotizmu i ekonomskom prosperitetu u koje ni on sam ne veruje. Patriotizam nije partijsko zapošljavanje i parazitski sistem vrednosti, samovolja, urušavanje institucija sistema, sputavanje slobode medija, korupcija, to nisu tajni ugovori, niti davanje subvencija strancima, već je to čuvanje prirodnih i svih drugih resursa za naredne generacije. Patriotizam je besplatno zdravstvo i školstvo, davanje državne zemlje domaćim proizvođačima, a ne besramna prodaja radnika koji kao robovi rade za najniže moguće plate.

Od kako su u Skupštini Srbije izglasani zakoni o krađi penzionerskih para, Sindikat penzionera je pratio, bez ikakvih ideoloških predrasuda, kako su se pojedine stranke i narodni poslanici ponašali. Na poslanike Vučićeve koalicije, a posebno na PUPS, ne treba trošiti reči. Valjda je svima jasno. Ali, zato smo zahvalni svim poslanicima opozicije, od levog do desnog dela političkog spektra, koji su kritikovali odnos vlasti prema penzionerima. Posebno ističemo ranije poslanike Janka Veselinovića iz „Pokreta za preokret“ i Borka Stefanovića iz „Levice Srbije“, kao i sadašnje poslanike Boška Obradovića iz „Dveri“ i Sašu Radulovića iz „Dosta je bilo“. Od novembra 2014. godine, kada je vlast nasrnula na stare, obraćali smo se svim institucijama: ministarstvima, sudovima, predsedniku i premijeru, kako bismo na pravno validan način zaštitili interese penzionera. Samo je ombudsman Saša Janković jasno ukazao da je smanjivanje penzija urađeno i sprovedeno na nezakonit i protivustavan način.

Takođe, analizirali smo programe i izjave svih kandidata za predsednika Srbije, u delu koji se odnosi na penzionersku populaciju. Zato vas pozivamo i predlažemo da u prvom krugu izbora, po svojoj svesti i savesti, slobodno glasate za jednog od sledećih kandidata koje smo, u ovom momentu, poređali po azbučnom redu prezimena. To su Janković Saša, Jeremić Vuk, Obradović Boško, Radulović Saša i Sremac Danijela.

Sindikat penzionera zalaže se za slobodnu i demokratsku Srbiju, državu bez siromaštva, bez nasilja i straha, Srbiju u kojoj funkcionišu institucije i vladaju pravo i zakon. I zato pozivamo penzionere da svoj glas ne daju Aleksandru Vučiću koji vara penzionere, krade njihovu imovinu i uništava institucije.

Oslobođeni straha, glasaćemo za bolju budućnost nas, naše dece i naših unuka. Što nas više izađe, Vučićeve šanse su sve manje. Do sada smo živeli u strahu i poniženju, a od sada ćemo živeti u nadi.

Uradimo pravu stvar i Aleksandar Vučić neće proći!

Udruženje sindikata penzionera Srbije
Novi broj E -Informatora USPS

Izvor: USPS, 08.03.2017.-


U novom, 25. broju  elektronskog glasila „E -Informator“ Udruženja Sindikata penzionera Srbije (USPS), pored mnogobrojnih tema, upoznajte se i sa stavom zašto penzineri neće glasati za Aleksandra Vučića.

 Ujedno podsećamo da je E-informator USPS-a potpuno besplatan, i da ga možete dobiti ako svoj mejl pošaljete na bilo koju od ove dve mejl adrese: ljbabic@yahoo.com ; nljilja10@yahoo.com.

Aktuelni broj „E -Informatora“ možete preuzeti OVDE

 

 

 

..
Plate ne smeju da imaju pol

Izvor: Industrijski sindikat (ISS), 08.03.2017.-


Međunarodni Dan žena 8. Mart žene i muškarci u Srbiji dočekuju sa manje prava nego što su imali u proteklim godinama.

U toj obespravljenosti žene su gore prošle a taj trend se nastavlja. Teško je utvrditi zašto je tako i ko je kriv za takvu poziciju žena. Ta pojava obespravljenja radnika i građana Srbije poprima dimenzije katastrofe kojom se vlast ne bavi, nasuprot, ona doprinosi da sve lošije živimo, sve nas manje plaćaju, sve nas je više trajno nezaposlenih a u tome nažalost, žene prednjače.
Industrijski sindikat Srbije je kroz Kolektivne ugovore uspeo da izjednači vrednovanje rada žena I muškaraca. Ta jednakost omogućava ženama ekonomsku samostalnost, mogućnost izbora načina života i ličnu budućnost.

Moramo zajednički poslati snažnu poruku da Plate nemaju pol.

Borimo se da naše koleginice nemaju osećaj građanki drugog reda, kao što se borimo da radnici angažovani preko Agencija za zapošljavanje imaju ista prava kao I radnici sa stalnim radnim odnosom.
Industrijski sindikat Srbije će kao i do sada koračati i boriti se zajedno sa našim koleginicama. Tako zajedno možemo doprineti da se ukupno stanje popravi, pa i pozicija žena.

Koleginice, Srećan Vam 8. Mart.
Srbiji treba 30 godina da sustigne Evropske plate

Izvor : Danas, sajt SSSS,08.03.2017.-

Piše: Elen Goldstin, regionalna direktorka Svetske banke za Jugoistočnu Evropu


Srbija je načinila važan iskorak u reformi svojih javnih finansija i u revitalizovanju privrednog rasta tokom poslednjih pet godina.

Visina javnog duga pada, a budžetski deficit je smanjen sa preko sedam odsto nacionalnog dohotka u 2014. godini na samo 1,4 odsto prošle godine. Procenjuje se da će privredni rast u 2016. biti 2,8 odsto, najveći rast zabeležen od izbijanja globalne finansijske krize 2008. godine. Od 2012. godine izvoz je povećan sa 26 na 36 odsto nacionalnog dohotka, a nezaposlenost je na najnižem nivou za poslednjih 10 godina. Sve su to dobre vesti, a pre samo dve – tri godine malo je ko verovao da se to može desiti. Srbija zaslužuje da je hvale zbog ovih dostignuća.

Srbija je dakle na pola puta do svoje kuće, na sred svog reformskog putovanja, mada građani možda još ne vide neke koristi od toga napretka jer privredni rast mora da bude još brži, da obuhvati još veći broj lјudi i da se održi tri decenije kako bi se ovdašnje plate približile onima u Evropskoj uniji. I – bez obzira na ovaj napredak – srpska privreda još uvek lični na onu iz doba Jugoslavije, sa dominacijom neefikasnog državnog aparata koji ograničava mogućnosti i podsticaje za inicijative dinamičnog privatnog sektora.

Na svu sreću, Srbija je konačno počela da se bavi tim nasleđem dominacije neefikasne države. Dugovi i neplaćene obaveze državnih i javnih preduzeća bili su uzrok finansijske krize u Srbiji 2013-2014. godine. Godišnji neto gubici dosegli su milijardu evra, a uz neplaćene obaveze i državne garancije sve to zajedno činilo je više od 14 odsto nacionalnog dohotka. Od 2014. država je iz svog portfolija uklonila više od 300 komercijalnih preduzeća, oslobodivši njihovu imovinu za privatni sektor i smanjivši gubitke same države, direktne subvencije i indirektne fiskalne obaveze.

Rešavanje pitanja preostalih, velikih preduzeća punih raznih rizika – kao što su RTB Bor, Galenika, MSK, Azotara i Petrohemija – valјalo bi ubrzati. Državne pare, kojih nema dovolјno, i dalјe se troše na održavanje u životu ovih neefikasnih preduzeća, a mogle bi da se koriste da se pobolјša kvalitet obrazovanja dece u Srbiji i zdravstva. Ako ta preduzeća mogu da opstanu i hoće da igraju neku ulogu u industrijskom razvoju Srbije potrebno im je ono što strateški privatni partneri mogu da ponude: nove tehnologije, nezavisni menadžment, jaka upravlјačka struktura i pristup globalnim tržištima.

Nerešavanje pitanja ovih velikih gubitaša je prepreka i stabilizaciji velikih infrastrukturnih državnih preduzeća. Većina njih je potencijalno velika državna imovina, ali ona su opterećena finansijskom nedisciplinom i nagomilavanjem neplaćenih računa velikih komercijalnih preduzeća. Vreme je za poslednji korak: ako za njih nema privatnih kupaca ili partnera bilo bi pametno da ih se država reši i da se usredsredi umesto toga na reformisanje i ulaganje u modernizaciju javnih preduzeća kao što su EPS i Železnice Srbije.

Uz napredak na ovom polјu, Srbija treba da se sve više okreće ka stvaranju efikasnim i efektnim onih delova koji čine srž javnog sektora, da se usredsredi na stvaranje uslova koji vode rastu i razvoju, jačanju borbe protiv korupcije i vladavine prava, promociji dinamičnog privatnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga građanima. Što se tiče ovog poslednjeg, Srbija je spremna da deluje jer su na stolu analize i opcije koje treba da pobolјšaju javnu administraciju i da obezbede bolјe obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Obezbeđenje uslova i šansi za bolјe zdravstvo i obrazovanje je srž reforme administracije koje predstoji.

Što se tiče zdravstva, suština pobolјšanja znači pametniji način finansiranja zdravstvenih ustanova kako bi došlo do specijalizacije i kvalitetnijih usluga, uz obezbeđenje da direktori budu odgovorni za rezultate. To takođe podrazumeva završetak reformi u nabavci lekova kako bi se smanjio njihov trošak za državu i porodice. Kad je u pitanju obrazovanje to podrazumeva moderan pristup i prihvatanje rešenja koja su se na globalnom nivou pokazala sjajno a ne gledanje na prošlost. Nešto u čemu Srbija zaostaje za sličnim zemlјama u Evropi i svetu je ulaganje u univerzalni pristup predškolskom obrazovanju, koje deci omogućava da krenu na put životnog uspeha i stvara konkurentniju privredu. Drago nam je da se vlada posvetila dramatičnom povećanju ulaganja u rano obrazovanje i vaspitanje dece u narednim godinama, uz podršku Svetske banke i drugih partnera.

Druga oblast obrazovanja gde Srbija zaostaje je povezivanje drugostepenog i visokog obrazovanja sa tržištem rada sa potrebama nove privrede. Rešavanje ovog pitanja zahtevaće zatvaranje niza zastarelih zanimanja, ulaganje u određene oblasti dualnog obrazovanja, racionalizaciju škola i reformu visokog obrazovanja. Treća oblast koju valјa reformisati je način finansiranja i podsticanja istraživanja i nauke kako bi oni služili, u maksimalno mogućoj meri, razvoju preduzetništva i privrednom razvoju. Interesne grupe će se odupirati tim promenama, ali vezivanje finansiranja istraživanja za privredni razvoj pomoći će da privredni rast Srbije bude pametan, dok bi sve drugo vodilo da ovaj sektor postane nebitan za društvo.

Od tačke krize u kojoj je bila pre nekoliko godina Srbija je napravila dosta dobar napredak u rešavanju nasleđenih problema preobimnog i neefikasnog javnog sektora i obnavlјanja privrednog rasta. Taj reformski put mora se nastaviti kako bi se obezbedio stalni privredni rast od koga sve više lјudi treba da ima koristi. I zato se mora rešiti pitanje državnih i javnih preduzeća. A onda Srbija mora da se okrene stvaranju funkcionalnog javnog sektora kako bi građanima obezbedila usluge koje se očekuju od moderne države i da istovremeno napravi valјan prostor za rast privatnog sektora koji će stvarati dohodak i nova radna mesta.

 

Izvor: Danas
KSS održao konferenciju za štampu

Izvor: KSS, 08.03.2017.-


Konfederacija slobodnih sindikata je juče 07. marta 2017. godine u Medija centru, održala konferenciju: „RASPRODAJA RADNIČKIH PRAVA BEZ SOCIJALNOG DIJALOGA“

Na konferenciji su ispred Predsedništva Konfederacije govorili:

Ivica Cvetanović, Predsednik Konfederacije slobodnih sindikata;
Aleksandar Pavlović, Predsednik grane pošta, telekomunikacije i mediji, Konfederacije slobodnih sindikata;
Cveta Trifunović, predsednica Ženske mreže Konfederacije slobodnih sindikata i
Dragan Marjanović, sekretar Konfederacije slobodnih sindikata.

Na konferenciji je najavljen protest članica Konfederacije slobodnih sindikata, zakazan za subotu 11. mart 2017. godine, sa početkom u 12 sati ispred Vlade Republike Srbije.

Snimak konferencije će biti objavljen u toku dana na našem sajtu i FB stranici.
Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena

Izvor Sat sindikata ASNS, 08.03.2017.-


Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata čestita članicama ASNS i svim pripadnicama lepšeg pola 8. mart, Međunarodni dan žena.

Dan žena ustanovljen je na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista 8. marta 1910. u Kopenhagenu, na inicijativu Klare Cetkin, vođe nemačkih socijalista i ženskog radničkog pokreta.

Taj dan se obeležava u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. i njujorški marš više od 15.000 žena, koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa.

Ujedinjene nacije su zvanično 8. mart proglasile Međunarodnim danom žena u drugoj polovini sedamdesetih godina 20. veka.

Odlukom komunističke vlasti u SFRJ, 12. avgusta 1945. godine žene su dobile pravo glasa.
Sindikat Kragujevca ženama daruje cveće

Izvor: Sajt SSS, 07.03.2017.-


Savez samostalnih sindikata Kragujevca, povodom 8.marta, Međunarodnog dana žena, u saradnji sa Sindikatom „IF Metal“ iz Geteborga i uz podršku ULOF Palme centra, organizovaće 8.marta u Kragujevcu akciju podele cveća.

Akcija će započeti u 11 časova, a aktivistkinje i aktivisti Saveza samostalnih sindikata Kragujevca deliće cveće svim damama u pešačkoj zoni u centru grada. Akcija se sprovodi u okviru projekta SS Kragujevca, sa Sindikatom „IF Metal“ iz Geteborga, pod nazivom „MI SMO JEDNAKI“!
Drage koleginice i kolege srećan vam (i muški) 8. mart

Izvor: Sajt UGS „Nezavisnost“, 7.03.2017.-


Verujem da svi delite moje duboko uverenje da je nemoguće  biti pravi sindikalist a ne biti protiv svakog oblika nejednakosti i diskriminacije. Naravno i one uperene protiv žena

Uostalom, ovako marginalizovani, obespravljeni i osiromašeni i suočeni sa nesigurnošću i strahom  SVI SMO MI ŽENE            

Osim onih 2000 dolarskih milionera i stotinak hiljada onih , uključiv i medije i akademsku zajednicu, koji bez pogovora služe korporativnom kapitalu i uživaju u partijskom zapošljavanju i klijentelizmu – u poretku u kome ne vlada princip zasluga i znanja već poslušnosti.

Zato upućujem u ime svih nas u UGS Nezavisnost apel svim uniženim muškarcima  da ne unižavaju dalje svoje žene , majke , kćeri , sestre….

Duboko sam saglasan sa tvrdnjom i nalazima  poverenice za ravnopravnost Brankice Janković da  su naše koleginice češće premeštane sa viših na niža radna mesta, češće dobijaju otkaze ugovora o radu, generalno više trpe diskriminaciju na poslu. Pridružujem se njenom pozivu  sindikatima  da  prijavljuju sve vidove diskriminacije kako bi pomogli ženama koje imaju strah da to same prijavljuju.

Slažem se sa Poverenicom i da su nega i čuvanje dece i populaciona politika pravo i  odgovornost žena, koliko i nas  muškaraca.

Bez jednakog raspoloživog budžeta slobodnog vremena i raskida sa autoritarnošću  i rodnim  predrasudama  i patrijahalnom tradicijom po kojoj žena treba da ćuti i sluša nema ravnopravnosti.

Žene u Srbiji su jedina većina koja je u položaju manjine.

Kad se radi o sindikatima, pa i nama u Nezavisnosti za tako malo koleginica na ključnim mestima u sopstvenoj organizaciji nemam drugog osećaja do stida. Ovakvo stanje moramo promeniti ako nam je zaista stalo do vrednosti socijalne pravde, ravnopravnosti i solidarnosti i jednakosti.  

Poziv da budemo sretni  

Argument u prilog društvene jednakosti predstavlja činjenica da jednakost vodi ka sreći, odnosno da su najsrećnije zemlje na svetu zemlje sa visokim prihodima, ali i sa visokim nivoom socijalne jednakosti, poverenja i kvalitetne vladavine.

Izveštaji o sreći u svetu detektuju  6 (grupnih) faktora sreće.

Prvi čine prihod i posao. I zaista, ima li ičega radikalnog i neprihvatljivog u zahtevu za dostojanstven rad  –  ugovoren, bezbedan i (pristojno) plaćen posao ?  Tek pristojan posao čini trajan osnov za politički narativ o visokim demokratskim standardima , socijalnoj koheziji i inkluzivnosti.

Drugi, ili za mnoge i prvi, čini zdravlje (očekivano trajanje života), ali i zdravo i bezbedno životno okruženje.

Postojanje životnog oslonca i postojanje privatnih – porodičnih i prijateljskih, ali i socijalnih mreža, na koje čovek može da se osloni u situacijama rizika i nesigurnosti je treći, važan (pred)uslov za sreću.

Mogućnost da se bude solidaran i velikodušan i danas , u vremenima  interesnog kalkulusa  i pohlepe,  većinu čini srećnom.

Sloboda od korupcije koja unižava ljudsko dostojanstvo i integritet je naredni, peti faktor.

Meni se jednako važnom, ako ne i najvažnijom čini sloboda i mogućnost da  se prave autonomni životni izbori, izvan svake  patrijahalne doktrine i palanačke filozofije .

Vaš Zoran
KSSS: Obaveštenje

Izvor: Sajt Konfederacije slobodnih sindikata Srbije (KSSS), 03.03.2017.-


Danas je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja a na poziv Predsedavajućeg Socijalno ekonomskog saveta, resornog Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina, održan sastanak sa predstavnicima Konfederacije slobodnih sindikata, povodim svih zahteva iz Proglasa Konfederacije upućenih Vladi Republike Srbije.

O svim zahtevima upućenim Vladi Republike Srbije se otvoreno razgovaralo, ali za zahteve koji se tiču materijalnog položaja zaposlenih i zabrane zapošljavanja u javnom sektoru i pored jake argumentacije da se pozitivno, reše nismo postigli dogovor.

Sastanku su ispred Vlade Republike Srbije prisustvovali Aleksandar Vulin, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Mira Petrović, direktorka Pošta Srbije. Konfederaciju slobodnih sindikata predstavljali su Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata, Miroslav Joksimović, predsednik Sindikata Telekoma „Srbija“,

Aleksandar Pavlović, predsednik Sindikata PTT radnika, Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, Nebojša Jovanović, glavni poverenik Konfederacije za region Beograd.
Ovim povodom zakazana je vanredna sednica Predsedništva Konfederacije slobodnih sindikata za utorak 07. mart 2017. godine, nakon koje će biti održana konferencija za novinare u Medija centru sa početkom u 14 sati.

O našim daljim aktivnostima članstvo i javnost će biti blagovremeno obavešteni.
Fond solidarnosti u Leskovcu

Izvor: Sajt Industrijskog sindikata (ISS), 03.03.2017.-


Fond solidarnosti podelio rešenja bivšim radnicima „Interleminda“. Sindikati pohvalili rad Fonda. Podela rešenja bez predstavnika lokalne samouprave Leskovca.

Zahvaljujući Fondu solidarnosti bivšim radnicima „Interleminda“ za trenutak se vratio osmeh na lice. Radnici su Fondu predali potrebnu dokumentaciju koja je nakon obrade rezultirala rešenjima koja su podeljena u prostorijama Grada Leskovca.

Šezdeset četiri radnika „Interleminda“ koji je u stečaju će u toku sledeće nedelje, ponedeljak, utorak imati dodeljena sredstva na svojim računima, rekao je direktor Fonda solidarnosti Jablan Obradović.

Reči hvale o Fondu su stigle i od predstavnika Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Industrijskog sindikata Srbije koji imaju samo reči hvale oprofesionalnom i odgovornom radu Fonda na čelu sa direktorom Jablanom Obradovićem. Radnici su ponaosob dobili 202.800 dinata a što je ekvivalent 9 plata, tj. minimalnih zarada.

Ovim je radnicima povezan i devetomesečni staž. Radnici i sindikati posle ovoga sa više poverenja gledaju u državne institucije sa kojima do danas nisu imali bog zna kakva pozitivna iskustva.
Saopštenje povodom tragičnog događaja u TRZ „Medna“

Izvor: Sajt UGS „Nezavisnost“, 01.03.2017.-

Povodom jučerašnjeg tragičnog događaja u Tehničko remontnom zavodu „Medna“ u Kragujevcu u kome je došlo do ljudskih žrtava i velikog broja povređenih, Sindikat Nezavisnost izražava saučeššće porodicama postradalih i Ministarstvu odbrane i Vojsci Republike Srbije.

Saopštenje požete videti ovde /link/
Željko Veselinović: Vučić ugrožava slobodu medija

AutorG. Vlaović
Izvor: http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=339922&title=%c5%bdeljko+Veselinovi%c4%87%3a+Vu%c4%8di%c4%87+ugro%c5%beava+slobodu+medija#sthash.0FCxk4W3.dpuf
1. mart 2017.–


Jedno od tih pitanja je i ono kada će radnici propalih preduzeća u Nišu da dobiju plate koje su inače zaradili, na šta je Vučić upitao novinare da li oni imaju ovlašćenja radnika da zastupaju njihove interese. E pa kad se premijer pravi naivan i izbegava da odgovori na veoma razložno pitanje, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ su izradili ovlašćenje za sve novinare u Srbiji da u ime naše sindikalne centrale koja zastupa interese radničke klase mogu premijera da pitaju sve što ih interesuje iz oblasti sveta rada“ – kaže za Danas Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“.
Naš sagovornik ističe da je pečatiran i potpisan univerzalni obrazac ovlašćenja postavljen na sajt USS „Sloga“ i da novinari mogu da ga odštampaju i koriste kao zvaničan dokument tog sindikata i premijeru postavljaju pitanja vezana za radničku tematiku.
– Ono što je Vučića posebno iznerviralo te je na neprimeren način reagovao prema novinarima jeste činjenica da je on lično radnicima likvidiranih preduzeća u Nišu kojima se duguje između 27 do 50 plata obećao da će dugovanja prema njima biti izmirena do kraja 2016. godine. To se nije ostvarilo. Takođe, nezadovoljan je što radnici imaju pravosnažne odluke i domaćih i međunarodnih sudova da plate moraju da im budu isplaćene. Sasvim je jasno da novinari imaju puno pravo da premijeru kao predstavniku vlasti i predsedničkom kandidatu postavljaju pitanja o zaostalim platama. Reč je o javnom interesu i takva pitanja su potpuno legitimna. S druge strane Vučić nema nikakvo pravo da ometa novinare u obavljanju njihovog posla i da se bahato odnosi prema njima ako mu nisu po volji. On treba da odgovara na pitanja novinara a ne oni na njegova. Takođe potpuno je licemeran način na koji se Vučić obraća predstavnicima medija koji su mu naklonjeni i onaj kako bezdušno tretira sve novinare koji mu postavljaju pitanja za koja on smatra da štete njegovoj političkoj i državničkoj poziciji – navodi Veselinović.
Konfederacija slobodnih sindikata zakazala protest

Izvor: sajt KSS, 27.02.2017.-


Konfederacija slobodnih sindikata Srbije (KSS) zakazala protest pred Vladom Srbije za 11. mart 2017- g.  sa početkom u 12 sati.

Poziv na protest i zahteve sindikata možete pogledati ovde: /link/
Sloga pokrenula prvu radničku internet TV u Srbiji

Izvor: Sat USS Sloga, 25.02.2017. –


Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ pokrenuli su juče prvu radničku sindikalnu internet televiziju u Srbiji, a prvi gost u emisiji koja je išla uživo bio je policajac i sindikalni aktivista Milan Dumanović, koji je proveo 37 dana u pritvoru zbog neosnovane optužbe da je odao službenu tajnu.

Prema rečima potpredsednika Sloge, Vladimira Radosavljevića, internet televizija je pokrenuta zbog nedostatka pravih informacija o stanju radničkih prava u Srbiji, što su Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ prepoznali kao ozbiljan problem i odlučili da uz pomoć skromne medijske platforme kroz internet mrežu plasiraju informacije kroz društvene mreže.

– Ovo nije televizija na kojoj ćemo stvari prikazivati ni crnje ni ružičastije od onih kako jesu, već televizija na kojoj će svako od nas imati priliku da govori slobodno i bez cenzure o svojim problemima. Želja nam je da razbijemo medijski mrak, da prikažemo stvarnost onakvu kako jeste i da omogućimo svim ljudima koji imaju probleme da javno progovore, rekao je on.

Radosavljević je istakao da će se program u početku emitovati povremeno i sa predhodnom najavom, ali da će se potruditi da u narednom periodu dovode i eminentne goste iz određenih oblasti koji će razvijati svest o sindikalnim, radničkim i građanskim pravima, koja su prema njegovoj oceni u Srbiji jako ugrožena.

On je ujedno pozvao sve zainteresovane da se jave na telefon sindikata i redakcije kako bi na prvoj radničkoj slobodnoj internet televiziji mogli da izađu u javnost sa svim problemima koje imaju.

Internet televizija Sloga će uživo ili u odloženom gledanju sa predhodnom najavom prenositi i emitovati tribine, javne skupove, proteste, štrajkove i konferencije za štampu.

Redakcija internet TV Sloga poziva sve zainteresovane ljude, posebno novinare širom Srbije da se jave u sindikat ukoliko imaju želju da budu dopisnici sa terena i da zajedno sa nama učestvuju u stvaranju prve radničke slobodne TV u Srbiji.

 

Informativna služba

 
Potpisan Memorandum o saradnji između Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost” i Evropskog pokreta u Srbiji

Izvor: UGS Nezavisnost, 24.02.2017.-


Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji prof. dr Mihailo Crnobrnja i predsednik UGS NEZAVISNOST, prof. dr Zoran Stojiljković, potpisali su danas u Beogradu Memorandum o saradnji.
Saradnja dve institucije treba da ojača napore koje obe organizaciju ulažu u bolje razumevanje procesa evropske integracije Srbije i izgradnju otvorenijeg i pravičnijeg društva.

„Ovaj dokument je veoma značajan za nas, jer pokazuje dobro raspoloženje među onima koje UGS NEZAVISNOST zastupa prema evropskim vrednostima za koje se Evropski pokret u Srbiji ovde zalaže već 25 godina,“ rekao je Crnobrnja na potpisivanju.
„Za nas u Nezavisnosti saradnja sa Evropskim pokretom u Srbiji je logičan, strateški izbor i korak ka podizanju kapaciteta, umrežavanju i akcionoj koordinaciji društvenih aktera koji za cilj imaju evropsku, dakle socijalno odgovornu, pravnu i demokratsku a ne tek partokratsku i klijentelističku Srbiju“, izjavio je Stojiljković.
Memorandumom se predviđa zajedničko organizovanje seminara, naučnih skupova, konferencija i drugih oblika kontinuirane edukacije u oblasti pristupnih pregovora, korišćenja fondova Evropske unije, rezultata pregovaračkog procesa, i u odnosu na radno pravo, zapošljavanje, socijalni dijalog i socijalnu politiku. U cilju sprovođenja ovog memorandum obe organizacije će delegirati svoje predstavnike u radna tela, programske odbore, sekcije i druge oblike delovanja gde za to postoji zajednički interes i dogovor.

EVROPSKI POKRET U SRBIJI
UGS NEZAVISNOST
Inspekcija vratila radnice na posao

Izvor: Sajt ASNS, 23.02.2017.-


Dve članice ASNS, zaposlene u Fabrici konditorskih proizvoda „Ravanica“ Ćuprija, rešenjima Inspekcije rada za pomoravski upravni okrug vraćene su na posao.

Postupajući po zahtevu, Inspekcija rada je utvrdila da je v.d. direktora Fabrike konditorskih proizvoda „Ravanica“ rešenjima o otkazu očigledno povredio prava zaposlenih i naložila Poslodavcu da bez odlaganja zaposlene vrati na posao i podnese prijave na socijalno osiguranje.

U obrazloženju rešenja Inspekcije rada se, između ostalog, navodi da Poslodavac u rešenjima o otkazu nije na objektivan i nesumnjiv način utvrdio načine izvršenja povrede radne discipline ili obaveze zaposlenih, već ih je samo uopšteno naveo.

Inspekcija je još utvrdila da je u konkretnom slučaju Poslodavac zaposlenima pre otkaza dostavljao upozorenja koja ne sadrže osnov za davanje otkaza niti činjenice i dokaze koji ukazuju da se stekli uslovi za otkaz.