Budućnost države blagostanja u zemljama zapadnog balkana

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Sajt sindikata UGS Nezavisnost, 18.06.2018.-

.


U periodu od 6. do 8. juna 2018. godine, u Beogradu je, u organizaciji Centra za socijalnu politiku, održana velika Međunarodna konferencija na temu „Regionalna inicijativa Zapadnog Balkana: Budućnost države blagostanja“. Konferencija je okupila preko 200 učesnika – državnika i predstavnika sindikata i organizacija civilnog društva iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije, Crne Gore, Finske, Austrije, Mađarske, Turske, Italije, Albanije i sa Kosova, predstavnike Međunarodne organizacije rada, kao i veliki broj predstavnika administracije Evropske unije i međunarodnih oragnizacija koje deluju unatar Organizacije ujedinjenih nacija.

Tokom trodnevnog rada, diskutovano je o više od petnaest pojedinačnih tematskih oblasti, fokusiranih oko izazova sa kojima se susreće koncept države blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana: od problema poverenja, preko dilema oko toga ko ima vlasništvo nad reformama države blagostanja i na koji se način kreiraju javne ekonomsko-socijalne politike, zatim preko konkretnih izazova u pogledu minimalne zarade, populizma, novih formi zapošljavanja i socijalnog osiguranja, garantovanog minimalnog dohotka, socijalne mobilnosti i problema nejednakosti, izazova u pogledu usklađivanja sistema obrazovanja i potreba dinamičnog tržišta rada, pa sve do kreiranja dugoročnih politika, baziranih na socijalnim inovacijama i politikama aktivacije i integracije stanovništva.

U okviru teme kontradikcija koje se razvijaju unutar koncepta države blagostanja na Zapadnom Balkanu, predstavnica UGS NEZAVISNOST, Aleksandra Vitorović, bila je panelista na temu „Nove forme rada kao izazov za sisteme socijalne zaštite“. Ona je, u svom izlaganju, govorila o uticaju novih formi zapošljavanja na socijalnu sigurnost radnika i o posledicama koje proces digitalizacije ima na svet rada globalno, kao i u našoj zemlji, te o stavovima UGS NEZAVISNOST i odgovorima sindikalnog pokreta generalno na ove probleme.

U zaključnom delu Konferencije, promovisana je studija Gordane Matković iz Centra za socijalne politike, pod nazivom „Programsko stanovište: Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana, izazovi i opcije“, u kojoj autorka nudi pet mogućih modela za rešavanje problema opstanka i budućnosti socijalne države: 1) Mala država blagostanja, usmerena na zaštitu siromašnih; 2) Univerzalna prava; 3) Država blagostanja usmerena ka socijalnim investicijama, 4) Država blagostanja usmerena na prevenciju i 5) Povećanje efikasnosti. Prilikom glasanja, koje je organizovano nakon panela, predstavnice UGS NEZAVISNOST Marija Martinić i Aleksandra Vitorović opredelile su se za koncept preventivnog delovanja koji, u slučaju zemalja Zapadnog Balkana, posebno fokisiraju pitanja uloge socijalnog (posebno penzijskog) osiguranja i javne politike redistribucije, uz jačanje konstruktivnog socijalnog dijaloga i stvaranje uslova za sindikalno organizovanje svih radnika na tržištu rada.

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
30Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0