Poruka povodom 8. marta

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: UGS Nezavisnost, 08.03.2018.-

.


Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojaka – najveći izazov za ljudska prava u današnjem svetu

Međunarodni dan žena je vreme da razmislimo o postignutom napretku, da pozovemo na promenu i da proslavimo hrabra i odlučna dela običnih žena koje su u istoriji svojih zemalja i zajednica igrale izuzetnu ulogu.

Aktivizam i zalaganje generacija žena urodili su plodom. Više se devojčica školuje nego ikada pre; više žena radi plaćene poslove i na odgovornim položajima u privatnom sektoru, obrazovanju, politici i međunarodnim organizacijama.

Ali ostaju ozbiljne prepreke ako želimo da se uhvatimo u koštac sa istorijskom neravnotežom moći koja leži u osnovi diskriminacije i eksploatacije. Više od milijardu žena širom sveta nema pravnu zaštitu od seksualnog nasilja kod kuće. Razlika u platama muškaraca i žena na svetskom nivou je 23 odsto, što se u seoskim područjima penje i do 40 odsto, a neplaćeni rad koji obavljaju mnoge žene se ne uvažava. Zastupljenost žena u nacionalnim parlamentima u proseku je manja od jedne četvrtine, a u upravnim odborima je još niža.

Postojeće stanje na tržištu rada i socijalna situacija širom Evrope su zabrinjavajući, jer su nedavne reforme nacionalnih vlasti dovele i mogle bi nastaviti da dovode do smanjenja javnog finansiranja i sužavanja socijalnog dijaloga. Neizvesnost i nesigurnost zaposlenja su dva činioca koja utiču na širenje rodne nejednakosti u društvu u celini: žene su i dalje plaćene manje od muškaraca; razlika u zaradama između polova se nije smanjila poslednjih godina; uprkos visokom nivou obrazovanja, pozicije na kojima se odlučuje u politici i privredi uglavnom zauzimaju muškarci; stakleni plafoni koji sprečavaju žene da se penju na više stepenike u radnoj hijerarhiji; stakleni zidovi koji žene ograničavaju na određene poslove; žene nisu dovoljno zastupljene na mestima gde se odlučuje u sindikatima; uporno opstajanje nasilja u kući i na radnom mestu; rodni stereotipi i razlike; rodna nejednakost u obrazovanju; žene migranti imaju manje mogućnosti i resursa i izložene su višestrukoj diskriminaciji; starije žene imaju veći rizik od siromaštva.

Stoga je od suštinskog značaja raditi na tome da rodna ravnopravnost postane stvarni prioritet i da to ne bude samo na rečima.

U ovom ključnom momentu za prava žena, vreme je da muškarci stanu uz žene, da ih slušaju i da uče od njih. Transparentnost i odgovornost su od suštinskog značaja da bi žene postigle svoj pun potencijal i uzdigle sve nas, u našim sredinama, društvima i privredama.

Na poslednjem sastanku Ženskog odbora Panevropskog regionalnog saveta (PERC) odlučeno je da se podrži kampanja Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) protiv nasilja na radnom mestu i kampanja Evropske konfederacije sindikata (ETUC) o ravnoteži između posla i privatnog života. U svim područjima PERC odvijaju se aktivnosti u korist prava žena.

Želimo vam svima srećan Dan žena i puno uspeha u vašim aktivnostima!

Ženski odbor Panevropskog regionalnog saveta (PERC)

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
30Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0