ISTRAŽIVANJE CRS “Agencije za privremeno zapošljavanje“

Print Friendly, PDF & Email

ISTRAŽIVANJE CENTRA ZA RAZVOJ SINDIKALIZMA.

“Agencije zaprivremeno zapošljavanje“.-


Uvodno objašnjenje o istraživanju rada agencija za privremeno zapošljavanje radnika i o publikaciji“Agencije za privremeno zapošljavanje. Kako se to radi u Evropskoj uniji a kako smo to do sada radili u Srbiji” – “Temporary Agency Work. How it done in the European Union now and how it has been done in Serbia up to now”

U Srbiji nije pravno regulisan rad preko agencija za privremneno zapošljavanje. Istovremeno, u Srbiji postoji oko 100 agencija koje se bave privremenim zapošljavanjem radnika ili kolokvijalno, lizingom radne snage. Procene broja radnika koje su ove agencije privremeno zaposlile su prilično različite i kreću se od 60.000 do 120.000 radnika. S druge strane, postoji Direktiva EU o radu agencija za privremeno zapošljavanje iz 2008. godine – Directive 2008/104/EC – temporary agency work. Takođe je važna činjenica da zemlje EU imaju znatno iskustvo u političkom i pravnom regulisanju privremenog rada. S treće strane, Srbija ima obavezu u kontekstu poglavlja 19 da pravno reguliše rad agencija za privremeno zapošljavanje, u skladu sa principom ne-diskriminacije.

Centar za razvoj sindikalizma već četvrtu godinu istraživački prati prekarni rad i prekarni život radnika (prošle godine je objavljena knjiga „Od novinara do nadničara. Prekarni rad i život“, a sada je u štampi knjiga u kojoj se problematizuje aktivitet prekarnih radnika). Deo tog opštijeg interesovanja je zainteresovanost za rad agencija za privremeno zapošljavanje i uopšte za taj tip rada kao jedan od onih oblika fleksibilnog rada koji produkuje ekstremnu prekarizaciju života radnika na ovakav način zaposlenih. Takođe, sadržinska orijentacija prema privremenom radu je deo aktiviteta Centra za razvoj sindikalizma u kontekstu članstva u Nacionalnom konventu o EU.

Telstovi koji su pred vama rezultat su rada na projekta “Policy framework of Temporary Agency Work in Serbia”, u junu i julu 2017. godine. Centralno mesto u stručni rdovima o agencijama za privremeno zapošljavanje ima komparativna analiza agencija za privremeno zapošljavanje u Sloveniji, Italiji i Francuskoj, koju su napisali dva člana istraživačkog tima iz Slovenije, Nina Bakovnik i Goran Lukič. Kao rezultat rada na projektu su i prilozi dr Maria Reljanovića , Andraša Juhas i Srećka Mihailovića. – Uža verziju tekstova N. Bakovnik, G. Lukiča, A. Juhasa i M. Reljanovića dati su na srpskom(„Agencije za privremeno zapošljavanje. Kako se to radi u Evropskoj uniji a kako smo to do sada radili u Srbiji“) i engleskom jeziku („Temporary Agency Work. How it’s done in the European Union now and how it has been done in Serbia up to now“)u publikaciji koja je objavljena kao peta knjiga u ediciji SINDIK Centra za razvoj sindikalizma –objavljeni radovi mogu se pronaći na našem sajtu – www.sindikalizam.org–u ovoj elektronskoj verziji izveštaja o radu pod rednim brojevima 7 i 8.

Na našem sajtu u nastavku takođe možete pogledati snimak dve radionice koji su realizovane u okviru ovog projekta u kojima je ukupno učestvovalo 56 poznavalaca teme našeg istraživanja.

Projekat i publikacija o radu agencija za privremeno zapošljavanje, nastali su uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke posredstvom Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

 


 

LINKOVI ZA PREGLED I PREUZIMANJE:

 

1. Uvodno objasnjenje

2. Prekarni rad i  život_radnika

3. Koliko i šta_znamo o agencijama za privremeno zapošljavanje

4. Normativni okvir regulisanja rada agencija za zapošljavanje

5. Preporuke za politiku nacionalnog zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje_

6. National implementation of Directive EC on Temporary Agency Work

7. Temporary Agency Work 8 Agencije za privremeno zapošljavanje

8.  Agencije za privremeno zapošljavanje

 


 

ISTRAŽIVANJE CENTRA ZA RAZVOJ SINDIKALIZMA: “Agencije zaprivremeno zapošljavanje“

– 1 RADIONICA – 30.06.2017.

 

 


 

ISTRAŽIVANJE CENTRA ZA RAZVOJ SINDIKALIZMA: “Agencije zaprivremeno zapošljavanje“

– 2 RADIONICA – 10.07.2017.

 

 


 

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0