Osnovan Savet za zapošljavanje

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: RTV Vojvodina, 27.06.2019.-

Tanjug. –


Vlada Srbije donela je odluku o osnivanju Republičkog saveta za zapošljavanje, objavljeno je u Službenom glasniku.
Kako se navodi u odluci, Savet će davati mišljenja i preporuke Vladi u vezi sa pitanjima od interesa za unapređenje zapošljavanja u Srbiji.

Savet se sastoji od predstavnika Vlade, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca, Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i udruženja i stručnjaka u oblast zapošljavanja.

Predsednik, zamenik predsednika, članovi i sekretar Saveta, navodi se, nemaju pravo na naknadu za svoj rad u Savetu.

U radu Saveta, navedeno je u odluci, u skladu sa zakonom, bez prava glasa, mogu učestvovati udruženja koja se bave zaštitom interesa određenih kategorija nezaposlenih (osobe sa invaliditetom, etničke manjine kod kojih je izražena stopa nezaposlenosti, žene, omladina. . . )

Ovom odlukom prestaje da važi prethodno doneta o osnivanju Republičkog saveta za zapošljavanje iz 2008. godine.

 

 

.