Svetski dan Borbe protiv dečijeg rada NAČIN NA KOJI TRETIRAMO NAŠU DECU ODRAZ JE NAŠIH DRUŠTAVA I VREDNOSTI

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Konfederacija slobodnih sindikata, KSS, 12.06.2019.-

KSS.-


U saopštenju objavljenom za Svetski dan borbe protiv dečijeg rada, generalni direktor ILO-a Gaj Rajder poziva vlade, radnike i poslodavce da naprave konačan podsticaj za okončanje dečjeg rada.

Način na koji tretiramo našu decu odraz je naših društava i vrednosti. Svetski dan borbe protiv dečijeg rada nam daje priliku da se osvrnemo na definisane ciljeve i da se obavežemo na akciju.

Naše razmišljanje ove godine, kada se obeležava stogodišnjica MOR-a, je posebno značajno, jer ILO radi na ukidanju dječjeg rada od najranijih dana. Dve od prvih šest konvencija MOR-a usvojenih u prvoj godini, 1919, odnosile su se na dečiji rad. Njegovo ukidanje je sada predmet jednog od temeljnih principa MOR-a, zajedno sa ukidanjem prisilnog rada i diskriminacije na radnom mjestu, te promocijom slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja.

Za 100 godina smo postigli značajan napredak, ne samo zbog intenzivnog zagovaranja i nacionalnih mobilizacija već zato što su one podržane zakonodavnom i praktičnom akcijom.

Samo između 2000. i 2016. godine, u svetu je došlo do smanjenja dečijeg rada za 38 procenata. Konvencija MOR-a o najgorim oblicima dečijeg rada, 1999 (br. 182) je postigla skoro univerzalnu ratifikaciju od strane 187 država članica MOR-a, a stopa ratifikacije Konvencije o minimalnoj starosnoj dobi iz 1973. (br. 138) nije daleko iza nje.

Zemlje u svakom regionu mogu biti ponosne na ovaj napredak, ali ne možemo biti zadovoljni. Bilo bi prikladno da naše države članice rade na ostvarenju cilja da se postigne univerzalna ratifikacija Konvencije br. 182 u godini kada obeležavamo Stogodišnjicu MOR-a.

Naravno, pravni temelji su jedno a praktična promena je drugo.152 miliona dece je i dalje zarobljeno u dečijem radu, a 73 miliona njih, skoro polovina izloženo je visoko rizičnim poslovima, što je jednostavno neprihvatljivo. Zato moramo hitno da ubrzamo tempo napretka.

Ali da bi to postigli i da bi ispunili zadatak 8,7, Održivih Razvojnih Ciljeva, koji pozivaju na okončanje dečijeg rada zaključno sa 2025. godinom, potrebna je koherentnija akcija, koja osigurava dostupno kvalitetno obrazovanje, socijalnu zaštitu za sve i pristojan rad za roditelje.

Za 100 godina zajedničkog rada za socijalnu pravdu globalna zajednica je postigla mnogo toga. ILO je ponosna što je učestvovala u ovom napretku. Pozivam vlade, radnike i poslodavce da se udruže i ulože trud da se dječiji rad okonča i osiguraju da se više ne pojavljuje.

 

 

 

.