Jugoslav Ristić novi predsedavajući Socijalno–ekonomskog saveta grada Kragujevca

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: infokg.rs, 18.05.2019.-

Jovana Mladenović.-


Na održanoj sednici Socijalno–ekonomskog saveta grada Kragujevca izabran je novi predsedavajući ovog tela lokalne samouprave. U narednom mandatnom periodu iz redova sindikata, Socijalno – ekonomskim savetom grada Kragujevca predsedavaće Jugoslav Ristić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevac.

Funkciju predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta naizmenično vrše predstavnici lokalne samouprave, sindikata i poslodavaca i biraju se iz redova članova Saveta na period od godinu dana, a ovu funkciju do sada obavljao je Ivica Momčilović, zamenik gradonačelnika.

„Namera u daljem funkcionisanju nije samo da budemo socijalno-ekonomski savet sindikatima iako je pitanje položaja radnika najdominatnije, već da kao odgovorno društvo nadležnima ukazujemo na nešto što ne funkcioniše. Pored toga, namera nam je da budemo vidljiviji javnosti, da naš rad i aktivnosti budu intenzivniji. Iako u našoj nadležnosti nije odlučivanje, institucionalni oblik moramo da iskoristimo za delovanje i smatram da treba da se usaglasimo oko svih tih tema“, kaže novoizabrani predsedavajući.

Inače, socijalno-ekonomski savet formiran je 2005. godine u cilju razvoja socijalnog dijaloga po pitanjima značajnim za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, zatim materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca kao i razvoja kulture pregovaranja i podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova. Ovo telo čine predstavnici lokalne samouprave, reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata osnovanih na teritoriji grada.

 

.