Sud EU zahteva da poslodavci mere prekovremene radne sate

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: politika.rs, 14.05.2019.-

politika.-


Sud Evropske unije odlučio je da zemlje članice moraju da nateraju poslodavce da uspostave sistem kojim bi se merilo vreme provedeno na poslu za svakog radnika, čime bi se ispoštovali zakoni o radnim odnosima.

Odluka Evropskog suda pravde proizilazi iz slučaja u kojem je španski sindikat Komisiones obreras tražio da španska filijala nemačke Dojče banke bude obavezna da uspostavi takav sistem.

Banka je tvrdila da španski zakon u praksi nema precizan zahtev da se prekovremeni sati beleže svakog meseca.

Španski sud koji je uputio pitanja sudijama EU naveo je da 53,7 odsto prekovremenih sati u Španiji nije zabeleženo i ustvrdio da postojeći zakon u zemlji ne obezbeđuje efikasno poštovanje pravila EU o radnom vremenu ili zdravlju i bezbednosti radnika.

Evropski sud pravde je presudio da države EU moraju da zahtevaju od poslodavaca da uspostave objektivan, pouzdan i pristupačan sistem koji će omogućiti merenje trajanja svakog radnog dana svakog radnika, preneo je Tanjug.

Utvrđeno je da je bez takvog sistema nemoguće odrediti „objektivno i pouzdano” broj sati i količinu prekovremenog rada i da je zaposlenima „previše teško, ako ne i nemoguće u praksi” da ostvare svoja prava.

Nije odmah bilo jasno šta će u praksi značiti presuda. Zemlje EU će morati da razviju sopstvene specifične mehanizme za sprovođenje odluke, saopštio je sud, uzimajući u obzir kao neophodne „posebne karakteristike svakog sektora” i druge faktore kao što je veličina preduzeća.

Direktiva EU o radnom vremenu, između ostalog, propisuje da prosečno radno vreme za sedmodnevni period ne sme da bude duže od 48 sati, uključujući prekovremeni rad, kao i da radnik ima pravo na najmanje 11 uzastopnih sati odmora u svakom 24-satnom periodu.

Odluku Evropskog suda pravde kritikovala je Konfederacija nemačkih udruženja poslodavaca, glavna nemačka grupa poslodavaca.

Oni su poručili da odluka ne sme da ugrozi zaposlene koji rade fleksibilno i ukazali su na to da bi zaposleni mogli biti obavezni da evidentiraju svoj rad.

 

 

.