Izazovi radnika: pritisak kapitala, nesolidarnost, nesloga sindikata

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: RTS, 01.05.2019.-

RTS.-


Prvi maj je potpuno obezvređen ne samo kod nas nego i u svetu a radnička klasa ali i srednji sloj i intelektualci su pod sve snažnijim pritiskom globalnog kapitala koji uništava sindikalne organizacije, kaže za RTS sociolog Nada Novaković koja se već 30 godina bavi radničkim pravima.

Nada Novaković je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekla da je tačno pre 100 godina na ovim prostorima ozakonjeno osmočasovno radno vreme. Međutim, kaže da je danas formula o tri sata rada, tri sata odmora i tri sata sna ugrožena i ovde i u svetu. Prvi maj se u svetu obeležava različito: od generalnih štrajkova, mitinga do izleta.

„Radnička klasa ali i srednji sloj su pod snažnim pritiskom globalnog kapitala koji uništavaju sindikalne organizacije. Ne postoje jake međunarodne sindikalne organizacije koje mogu da se tome suprotstave“, rekla je Nada Novaković.

Kada je reč o učlanjenosti u sindikalne organizacije, dodaje da i ta slika varira: od preko 90 odsto radnika na Islandu do trećine zaposlenih u Srbiji i zemljama regiona.

„Međutim ti sindikati su međusobno razjedinjeni, razmrvljeni i pod uticajem politike. Teško je pronaći rešenje jer nema autentičnih radničkih sindikata a u privatnom sektoru gotovo ih i nema. Zakonodavstvo je takođe dosta uskratilo sindikalno organizovanje i pravo na štrajk iako su to ustavom zagarantovana prava“, objašnjava Nada Novaković.

Kaže da postoji i velika razlika između privatnog i javnog sektora kada je reč o sindikalnom organizovanju a jaz u platama u javnom i privatnom sektoru je čak 20 odsto.

„Nevolja je u tome što je privatni sektor ujedno i sektor najveće konkurencije. Zbog toga se tu najčešće zapošljava na kratko i to jeftini mladi radnik koji je lako zamenjiv. To je surova eksplatacija gde se ne razmišlja o formiranju sindikata jer gubitak posla je najteži“, ističe Novakovićeva.

S druge strane, kaže, postoje zemlje poput Grčke gde su sindikati vrlo dobro organizovani i solidarni ali su to najčešće prezadužene države pa je efekat protesta ograničen.

Navodi da su u našoj zemlji pojedine grane privrede uništene što privatizacijama što konkurencijom pa sada država pokušava da oživi od tekstilnog do građevinskog sektora. Otuda se uvodi i dualno obrazovanje kako bi se što pre učenici osposobili za rad.

„Dualno obrazovanje za sada znači brži ulazak na tržište rada ali su to najčešće i niža i slabije plaćena radna mesta. Neophodno je da se kvalitet ukupnog obrazovanja podigne da možemo biti konkurentni i u drugim oblastima, posebno inovacijama jer to je nešto što zemlju i privredu gura napred“, rekla je za RTS sociolog Nada Novaković.

 

 

.