Predsednik Vojnog sindikata tužio Ministarstvo odbrane i Vojni disciplinski sud

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Beta, 04.12.2018.-

Autor: Beta.-


Advokat predsednika Vojnog sindikata Srbije Novice Antića podneo je tužbu protiv države Srbije, Ministarstva odbrane i predstavnika vojnog disciplinskog suda i tužioca zbog, kako smatra, diskriminacije prema Antiću kao jedinom zvaničnom predstavniku zaposlenih u vojsci.

Kako se navodi u saopštenju, Vojni sindikat Srbije je reprezentativan iz čega proizilazi da su tom sindikatu u potpunosti priznati osnovi slobode delovanja na načelima slobode sindikalnog organizovanja i delovanja i da je nezavistan od državnih organa i poslodavca, kao i da niko nema pravo da diskriminiše nekoga zbog političkih ubeđenja, pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci, odnosno sindikalnoj organizaciji.

„Tužba je podneta jer su organi Ministarstva odbrane, oličeni u Vojnom disciplinskom tužiocu Mirku Krstoviću, potpukovniku iz Niša, zatim pukovniku Miloradu Koroliji iz Beograda, Višem vojnom disciplinskom tužiocu, potpukovniku Ivanu Dimiću iz Niša, predsedniku Vojnog disciplinskog suda u Nišu i Tomislavu Karamarkoviću, potpukovniku iz Beograda, predsedniku Veća Višeg vojnog disciplinskog suda u Beogradu, u međusobnom dogovoru i sadejstvu pokrenuli, vodili i okončali disciplinski postupak protiv predsednika od njih nezavisnog pravnog lica vojnog sindikata Srbije Novice Antića, a zbog disciplinskih prestupa koji niti su predviđeni zakonom, niti su izvršeni, niti je iste Antić mogao da izvrši“, naveo je Antićev advokat.

On je dodao da je očigledna namera da se Antić diskriminiše zbog toga što je kao zastupnik jedinog reprezentativnog sindikata u sistemu odbrane ukazivao na nezakonitosti u radu i zloupotrebe u potrošnji budžetskih sredstava namenjenih za odbranu zemlje.

„Važno je napomenuti da konkretno postupanje Antića nema nikakve veze sa njegovom službom u Vojsci Srbije, u kojoj se nalazi bezmalo 20 godina efektivno i u toku cele vojničke karijere je ocenjivan najvišim službenim ocenama i za rezultate postignute u službi više puta pohvaljivan i nagrađivan sa najviših nivoa komandovanja“, dodao je advokat.

 

 

.