Udruženi sindikati su istakli da je takav odnos vlasti prema sindikalnim aktivistima suprotan svim zakonima Srbije, kao i demokratskim i civilizacijskim tekovinama savremenog doba i „neodoljivo podseća na stanje viđeno u Nemačkoj pre skoro jednog veka“.

Izražavajući podršku Vojnom sindikatu i Novici Antiću, Sloga je navela da će se ta podrška ogledati i u prisustvu svim akcijama i aktivnostima koje će taj sindikat ubuduće organizovati u borbi za zaštitu osnovnih prava svog predsednika.