Novica Antić izbačen iz vojske

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Danas, 01.11.2018.-

Autor: V.J.-


Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije koji je često kritikovao rukovodioce Ministarstva odbrane i Vojske Srbije faktički je ostao bez posla u Vojsci Srbije, nakon što je Vojni disciplinski sud u drugom stepenu odlučio da mu se oduzme čin, nezvanično saznaje Danas.

Prema našim saznanjima, Antić još uvek nije primio rešenje o oduzimanju čina, ali nema nikakvih nedoumica da će to biti epilog. Kako nam je objašnjeno, oduzimanje čina pratično podrazumeva i gubitak mesta u službi.

Podsetimo, protiv Antića je podneta disciplinska prijava upravo zbog svog sindikalnog aktivizma i istipanja u javnosti na protestima koje je organizovao Vojni sindikat Srbije tokom 2016. i 2017. godine.

On je početkom godine u Vojno-disciplinskom sudu u Nišu oglašen krivim za povredu discipline i kažnjen je sa vraćanjem u prethodni čin i novčanu kaznu od 5.000 dinara. Sud je u prvostepenoj presudi zaključio da je Antić kroz javna istupanja „povredio načelo političke neutralnosti i izražavao i zastupao politička uverenja u službi“, što Zakon o vojci zabranjuje. Antić se žalio na ovu odluku, da bi sud u drugom stepenu doneo još oštriju kaznu.

Vojni sindikat Srbije je u poslednih nekoliko godina u više navrata kritikovao rukovodioce Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Uglavnom je kritikovan loš materijalni položaj pripadnika vojske.

Udruženi sindikat Sloga su u saopštenju najoštije osudili „sramno proganjanje kojem je od  Ministarstva odbrane i državnih organa  izložen predsednik reprezentativnog Vojnog sindikata Srbije Novica Antić“. „Ovakav odnos vlasti prema sindikalnim aktivistima suprotan je svim zakonima ove zemlje, kao i demokratskim i civilizacijskim tekovinama savremenog doba i neodoljivo podseća na stanje viđeno u Nemačkoj pre skoro jednog veka“, ističe se u saopštenju Sloge.