Predstavnici SES Francuske u poseti Savezu

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Savez samostalnih sindikata Srbije, 23.10.2018.

Autor: SSSS.-


U okviru posete socijalnim partnerima u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije, šef Komisije za evropska i međunarodna pitanja Socijalno-ekonomskog saveta i Saveta za životnu sredinu Francuske, Žan Mari Kambaseres, posetio je Savez samostalnih sindikata Srbije.

Sa gostom iz Francuske, kao i prvim sekretarom ambasade Francuske u Srbiji, Maksimom Rejnoa i predstavnikom Ap Grupe za Evroazijski region, Veselinom Penčevom, razgovarali su potpredsednik i sekretar Veća SSSS, Duško Vuković i Zoran Mihajlović.

Cilј posete je uspostavlјanje bilateralne saradnje između socijalno-ekonomskih saveta dveju tradicionalno prijatelјskih zemalјa i, u tom kontekstu, povezivanja sa francuskom razvojnom agencijom (AFD) koja izdvajanjem sredstava ili subvencija za jačanje kapaciteta socijalnih partnera želi da pomogne SES-u Srbije da ojača pregovaračke kapacitete i pobolјša funkcionisanje.

Kambaseres smatra da je nedavni prijem našeg Saveta u članstvo u Međunarodnoj asocijaciji socijalno-ekonomskih saveta (AICESIS) dobra prilika za jačanje saradnje na globalnom planu. Takođe, imajući u vidu da je Srbija na nedavno održanom sastanku u Jerevanu postala pridružena članica Međunarodne unije frankofonih zemalјa, to bi mogao biti povod da se i

SES kandiduje za člana Međunarodne asocijacije socijalno-ekonomskih saveta frankofonih zemalјa.

Predstavnici SSSS upoznali su goste sa funkcionisanjem SES-a u Srbiji na nacionalnom i lokalnom planu, njegovom strukturom, tekućim aktivnostima, problemima sa kojima se suočavaju sindikati u procesu socijalnog dijaloga i ulogom koju SSSS ima unutar ovog savetodavnog tela.