SINDIKATI USVOJILI DEKLARACIJU O ATIPIČNIM OBLICIMA RADA

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Sajt Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS), 06.02.2018.-

.


Svet je suočen sa značajnim promenama na tržištu rada, koje dovode do gašenja velikog broja radnih mesta I dodatnog smanjenja radničkih prava. U vremenu kada razvoj ide u pravcu što veće digitalizacije i automatizacije, neophodno je zaštititi zaposlene, omogućiti im humane uslove rada i poštovanje njihovih radnih I socijalnih prava.

Sindikati smatraju da robotizacija i digitalizacija moraju da obezbede odgovarajući nivo zaposlenosti, pravilnu raspodelu, humane uslove rada, poštovanje prava zaposlenih. Oni se protive stvaranju savremenih robova, digitalnih nadničara, eksploataciji koja ne poznaje granice između poslovnog i privatnog života.

Odlučni u borbi protiv dehumanizacija rada i budućnosti bez radnika, sindikati okupljeni u Regionalnom sindikalnom savetu Solidarnost usvojili su Deklaraciju o atipičnim oblicima rada.

Deklaraciju su, 31. Januara u Beogradu, potpisali Savez samostalnih sindikata Srbije, Savez slobodnih sindikata Slovenije, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Savez sindikata Republike Srpske, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, Savez sindikata Crne Gore, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, Savez sindikata Makedonije i Konfederacija slobodnih sindikata Makedonije.

Sindikati traže da budu pitani i da pitaju, da se njihovi argumenti i razlozi uvažavaju jer “samo uz puno učešće sindikata može se govoriti o održivom razvoju i budućnosti sveta rada”.

Sindikati zahtevaju pravno regulisanje rada u virtuelnoj sferi, sprečavanje izbegavanja plaćanja poreza i doprinosa od strane poslodavaca, uvođenje poreza na “automatizaciju” kako bi se rešio problem “viška radne snage”, efikasnu kontrolu poštovanja radnog zakonodavstva, kao I pokretanje opštedruštvenog dijaloga i uključivanje svih segmenata društva.

Deklaracija predviđa izradu analize tržišta rada i budućih potreba za zanimanjima, u čijoj izradi moraju učestvovati svi relevantni subjekti društva, uključujući i socijalne partnere.

Sindikati podržavaju prilagođavanje obrazovnih programa potrebama privrede, ali zahtevaju i veća ulaganja poslodavaca i države u dokvalifikaciju i prekvalifikaciju radnika, kao i nužnost ulaganja u istraživanja i razvoj.

Sindikati se zalažu za prilagođavanje i otvaranje mogućnosti za nove oblike sindikalnog organizovanja i kolektivnog pregovaranja.

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0