Dizajniranje politike zapošljavanja na Zapadnom Balkanu

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: UGS Nezisnost,13.10.2017.-

Autor: Sindikat.-


U organizaciji Međunarodne organizacije rada, a uz podršku Evropske unije, u Tirani je, 10. i 11. oktobra, održana dvodnevna tripartitna radionica na temu „Dizajniranje politike zapošljavanja na Zapadnom Balkanu“. U radu radionice učestvovali su predstavnici reprezentativnih sindikalnih i poslodavačkih organizacija, kao i predstavnici Ministarstva rada i Ministarstva finansija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i sa Kosova.

Cilj radionice bio je da ostvari napredak u praksi socijalnog dijaloga u oblasti politike zapošljavanja, posebno sa aspekta nedostajuće međuresorske saradnje unutar samih nacionalnih vlada između ministarstava u okviru kojih se dizajnira strategija zapošljavanja i ministarstava zaduženih za programiranje strateških pravaca ukupnog ekonomskog razvoja. Budući da zemlje Zapadnog Balkana dele zajednički problem neusklađenosti nacionalnih prioriteta u ovim oblastima, prisustvo predstavnika iz ministarstava finansija bilo je ključno za rad radionice.

Eksperti Međunarodne organizacije rada govorili su o o osnovama kreiranja politike zapošljavanja u kontekstu procesa ekonomskih reformi na Zapadnom Balkanu, insistirajući na neophodnosti povezivanja makroekonomskih politika, kreiranja novih radnih mesta i inkluzivnog rasta. Učesnici radionice imali su priliku da, vežbom na konkretnim primerima, unaprede sopstvena znanja o metodološkim izazovima sa kojima se susrećemo prilikom tumačenja podataka vezanih za nacionalna tržišta rada, kao i o tehnikama analize situacije u oblasti zapošljavanja i posledične identifikacije najznačajnijih prioriteta za kreiranje javnih politika.

Poslednji blok radionice činila je diskusija na temu potrebe usklađivanja obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, pri čemu su učesnici istakli neophodnost sticanja i razvoja veština, posebno kod mladih osoba koje napuštaju obrazovni sistem.

Za našu zemlju karakteristrično je odusutvo objektivnog tumačenja pokazatelja tržišta rada, sporo donošenje Nacionalnog okvira kvalifikacija, izostanak socijalnog dijaloga prilikom pripreme Zakona o dualnom obrazovanju, kao i generalno nizak nivo međuresorske saradanje između različitih nadležnih ministarstva što kumulativno vodi brojnim poteškoćama u usklađivanju reformske ekonomske politike i politike zapošljavanja.

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0