Regionalna konferencija „Uloga sindikata u borbi protiv rada dece i prinudnog rada“

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: UGS Nezavisnost, 24.07.2017.-


Regionalna konferencija u organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR) – Biroa za radničke aktivnosti održana je 19-20. jula 2017. godine u Kirgistanu i okupila je predstavnike iz petnaest zemalja Evrope i Centralne Azije, predstavnike međunarodnih sindikalnih organizacija i eksperte Međunarodne organizacije rada.

Konferencija je deo aktivnosti koje za krajnji cilj imaju iskorenjivanje rada dece do 2025. godine i prinudnog rada do 2030. godine, u skladu sa Osnovnim ciljevima razvoja Ujedinjenih nacija, cilj 8.7.

Trenutno oko 21 milion ljudi širom sveta su žrtve prinudnog rada ili modernog ropstva, dok se 168 milona dece iskorišćava za rad, i to u najvećem broju slučajeva, za rad u veoma opasnim uslovima.

Prema podacima MOR-a, krajem 2015. godine u Srbiji je 8 -10 hiljada dece, mlađe od 15 godina, radilo. U februaru 2016. godine Srbija se priključila globalnom projektu „Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečjeg rada“, koji se završava u decembru 2017. godine, a čije je rezultate na Konferenciji u Kirgistanu predstavila izvršna sekretarka UGS NEZEVISNOST,

Čedana Andrić, imajući u vidu činjenicu da su sindikati imali svoje predstavnike u Nadzornom odboru ovog projekta.

Ona je takođe predstavila i aktivnost UGS NEZAVISNOST na obeležavanju Svetskog dana borbe protiv dečjeg rada i materijale koji su za tu priliku urađeni i 12. juna predstavljeni u Medija centru u Beogradu.

Učesnicima Konferencije izneti su i neki od rezultata iz „Izveštaja o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije u Srbiji“ koji je u maju ove godine predstavljen, a finansiran je sredstvima Evropske unije i Saveta Evrope.

Kolege iz zemalja Centralne Azije predstavili su rezultate svojih aktivnosti na suzbijanju, pre svega rada dece, imajući u vidu da je ovaj problem kod njih mnogo više izražen nego u zemljama Evrope

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0