Primena Konvencije MOR 144 u Republici Srbiji

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Sajt UGS Nezavisnost, 06.07.2017.-


Pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije rada, u Beogradu je, 04. juna 2017. godine, održana tripartitna radionica na temu primene Konvencije MOR 144 o tripartitnim konsultacijama. Srbija je jedinstvenim zakonom, 17. februara 2005. godine, ratifikovala Konvenciju 144 o tripartitnim konsultacijama iz 1976. godine, Preporuku br. 152 o tripartitnim konsultacijama iz iste godine, kao i Preporuku br. 113 o pregovaranju na nivou privrede i nacionalnom nivopu iz 1960. godine.

Uvodnu prezentaciju održala je Kristina Miheš, viši specijalista Međunarodne organizacije rada za socijalni dijalog, istakavši da je socijalni dijalog -interes svake Vlade u celosti, a ne diskreciono pravo ili obaveza jednog ministarstva. Fokus radionice je usmeren na implementaciju procedure predviđene Konvencijom 144, u vezi sa godišnjim izveštavanjem nacionalne Vlade o primeni Konvencije, te o procesu konsultacija o neratifikovanim konvencijama i preporukama.

U radu radionice nije realizovan tripartitni sastav učesnika, jer se predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nisu pojavili na skupu, zbog trenutne situacije sa izborom nove Vlade i zamenom resornog ministra. Ovo jasno ilustruje nedostatak demokratskih kapaciteta, kao i činjenicu da naša zemlja nije uspela da izgradi snažni institucionalni poredak tokom više od četvrt veka tranzicije.

U debati su učestvovali predstavnici socijalnih partnera (UGS NEZAVISNOST, SSSS i Unije poslodavaca Srbije), kao i sekretar Socijalno-ekonomskoskog saveta Srbije, te predstavnica pravosuđa. Budući da su se socijalni partneri već obraćali samostalno Međunarodnoj organizaciji rada zbog slabosti socijalnog dijaloga u Srbiju, u pogledu  nedostatka konsultacija pri donošenju zakona, ovom prilikom su njihovi predstavnici iskoristili priliku da predstavnicima Međunarodne organizacije rada posebno skrenu pažnju na neophodnost poštovanja Preporuke br. 113 kojom je predviđeno učešće organizacija zaposlenih i poslodavaca – kako u toku pripreme, tako i u toku procedure donošenja zakonskih rešenja.

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0