Zapošljavanje madih iz ugla “ Vlade u senci“

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Sajt sindikata UGS Nezavisnost, 28.06.2017.-


U cilju rešavanja gorućeg problema nezaposlenosti mladih u Srbiji, Fondacija Ljuba Davidović, u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom, organizovala je Okrugli sto na temu „Let the Knowlege Stay in Sebia“.

Okrugli sto je održan 27. Juna, u Beogradu, a u njegovom radu su učestvovali predstavnici sindikata i organizacija civilnog društva, poslanici Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Srbije, kao i eksperti i članovi Političkog saveta ove stranke.

Značajan doprinos radu Okruglog stola dali su gosti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Damir Mašić, zastupnik u Domu zastupnika Parlamenta Federacije BiH govorio je o problemu disproporcije između tržišta rada i upisne politike u obrazovnom sistemu svoje zemlje. Mario Paljušaj, predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i član Saveta Socijal-demokratske partije Hrvatske za rad, zapošljavanje i socijalni dijalog, upoznao je učesnike Okruglog stola sa konkretnim merama koje je na hrvatskom tržištu rada sprovela poslednja SDP-ova Vlada i sa njihovim stvarnim efektima.

Iskustva kolega iz regiona posebno su značajna sa aspekta činjenice da poslanici DS-a u Parlamentu Srbije pripremaju predloge za izmenu seta zakona pod nazivom „Paket zakona za zapošljavanje mladih“. Nakon predstavljanja konkretnog sadržaja ovog predloga, predstavnici UGS NEZAVISNOST su uputili niz konstruktivnih sugestija, vezanih za konkretne predložene mere.