Sastanak radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlja 19 i 2

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Sajt sindikata UGS Nezavisnost, 28.06.2017.-


U Beogradu je, 20. juna 2017. godine, održan sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Ova Radna grupa predstavlja platformu organizacija civilnog društva i socijalnih partnera za praćenje pregovaračkih poglavlja 19 (zapošljavanje) i 2 (radne migracije), a UGS NEZAVISNOST su, u martu ove godine, iz statusa posmatrača prešle u njeno zvanično članstvo. Radom grupe koordinira Fondacija Centar za demokratiju, sa kojom su UGS NEZAVISNOST potpisale Memorandum o saradnji, početkom ove godine.

Na sastanku je raspravljano o aktuelnoj situaciji sa donošenjem Zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje, pri čemu su izneti osnovni razlozi za donošenje ovog zakona i diskutovane njegove sporne odredbe. Mario Reljanović je, tom prilikom, predstavio nalaze istraživanja o profilu zaposlenih preko Agencija  koji jasno sugerišu mehanizme putem kojih je agencijski rad do sada zloupotrebljavan na tržištu rada u Srbiji. Istraživanje je sproveo Tim za socijalnu inkluziju i brobu protiv siromaštva Republike Srbije.

U nastavku sastanka, predstavljena je i kritička analiza političkog tumačenja statistike rada: Statistika i dostojanstven rad koju je, za potrebe Fondacije Centar za demokratiju izradila Sarita Bradaš. Nalazi ove analize dokumentuju stav UGS NEZAVISNOST o pogrešnom tumačenju indikatora tržišta rada i posledičnom  kreiranju nerealne slike o efektima politike zapošljavanja koja se sprovodi poslednjih nekoliko godina u Srbiji.

Socijalni partneri su, ovom prilikom, istakli svoju spremnost da, u predstojećim pregovorima u oblasti kreiranja nacionalnih akcionih planova zapošljavanja, zahtevaju reviziju tumačenja statističkih podataka iz ove oblasti.