Svaki četvrti u riziku od siromaštva

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: EurActiv.rs – 3.4.2017.–


Domaćinstvima u Srbiji za prosečnu potrošačku korpu nedostaje u proseku 8.000 dinara, svaki četvrti građanin je izložen riziku od siromaštva, a 62,8% živi u domaćinstvima koja ne mogu da priušte nedelju dana odmora van kuće, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku objavljeni 3. aprila. Najugroženiji su nezaposleni i ljudi sa troje i više dece.

Prosečni mesečni prihodi domaćinstava u Srbiji u novcu i naturi u 2016. godini iznosili su 59.624 dinara, saopštio je 3. aprila Republički zavod za statistiku. Uprkos povećanju prihoda od 3,1%, ovo pokazuje da prosečnom domaćinstvu za standardnu potrošačku korpu nedostaje više od 8.000 dinara.
Domaćinstva sa gradskog područja u proseku su imala prihode 62.336 dinara, što je nominalno povećanje od 2,9% u poređenju sa 2015. godinom, dok su na ostalom području prihodi bili 55.210 dinara i veći su za 3,5%.
Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava iznosili su 60.720 dinara i u odnosu na 2015. godinu viši su za 2,8%. U gradskom području izdaci domaćinstava bili su 62.328 dinara, a na ostalom području 58.102 dinara.
Ovo pokazuje da domaćinstva ne mogu da pokriju takozvanu prosečnu potrošačku korpu, koja ne bi trebalo da predstavlja luksuz, a za koju je 2016. u proseku bilo potrebno 67.436,75 dinara. Njome je predviđeno 23,2 kilograma povrća izuzev krompira mesečno, što je 770 grama dnevno po domaćinstvu odnosno nešto više od 250 grama po članu porodice pošto je korpa za tročlano domaćinstvo, kao i 400 grama voća dnevno odnosno oko 135 grama po osobi i 468 grama mesa i suhomesnatih proizvoda dnevno, odnosno 156 grama po osobi.

Za porodicu je ovim predviđeno mesečno između ostalog i 16,5 litara mleka mesečno, 6,5 litara jogurta, 48 jaja odnosno 16 mesečno po članu porodice, i kilogram kafe
Za komunikacije je ovom korpom predviđeno 1.789 dinara mesečno, za rekreaciju i kulturu 3.445, a za stanovanje, vodu, struju gas i ostala goriva 13.816 dinara, a za prevoz 5.443 dinara.
Minimalna korpa koja iznosi 35.228 dinara znatno je dostupnija, ali ne odražava realne potrebe građana, budući da je njome predvođeno 16,4 kilograma poveća izuzev krompira, odnosno 546 grama dnevno, 182 grama po osobi, i 7,3 kilograma voća, odnosno 240 grama dnevno, što je 80 grama.
To je ukupno 260 grama voća i povrća po osobi, i predstavlja tek 3,25 od minimum pet preporučenih porcija voća i povrća po preporuci Svetske zdravstvene organizacije.
Minimalnom korpom za stanovanje, vodu, sruju, gas i ostala goriva predviženo je 6.949,35 dinara, za komunikacije 846 dinara, rekreaciju i kluturu 1,169 dinara, a za transport 2.200 dinara.
Plate čine najveći udeo prihoda domaćinstava, ali ipak za dlaku manje od polovine (49,2%), skoro trećinu čine penzije (30,9%), a slede prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova (4,5%), naturalna potrošnja (4,3%), ostala primanja od socijalnog osiguranja (3%), prihodi van redovnog radnog odnosa (2,5%).
U ličnoj potrošnji domaćinstava najveći izdaci su za hranu i bezalkoholna pića (34,9%) i stanovanje, vodu, električnu energiju, gas i ostala goriva (16,7%). Slede izdaci za transport ( 9,3%), za ostale lične predmete i ostale usluge (5,9%), za komunikacije (5,3%), za rekreaciju i kulturu (5,2%), za odeću i obuću (5,2%), za alkoholna pića i duvan (4,6%).
Podaci o prihodima i izdacima domaćinstava dobijeni su na osnovu ankete 6.457 domaćinstava.

Svaki četvrti siromašan, svaki 10. u ozbiljnoj oskudici
Skoro dva od tri građana ne mkogu da priušte nedelju dana odmora van kuće (62,8%), skoro svako drugo domaćinstvo ne može da priušti neočekivani trošak od 10.000 dinara (48,3%), a svaki peti ne može svakog drugog dana da priušti meso ili vegetarijansku zamenu (20,3%).
Stopa rizika od siromaštva je 25,5%, odnosno svaki četvrti živi sa primanjima do 15.416 dinara za jednočlano domaćinstvo, ili 27.748 dinara za tročlano domaćinstvo koje uključuje jedno dete do 14 godina,i 32.373,63 za dvoje odraslih i dvoje dece.
Kada se ubroje i oni koji su u izrazitoj materijalnoj oksudici ili žive u domaćinstvima čiji članovi rade mali broj radnih dana godišnje, dobija se i stopa rizika od siromaštva i socijalne isključenosti od 38,7%.
Riziku od siromaštva su najviše izloženi nezaposleni – skoro svaki drugi odnosno 48%, a najmanje zaposleni kod poslodavca – 9%, pa penzioneri – 15,4%, dok su samozaposleni iisto u nepovoljnoj situaciji sa stopom tizika od isormaštva od 32,4%.
Mereno po timu stanovništva, najugroženiji su oni sa troje ili više dece – 49,8%, a onda jednočlana domaćinstva mlađa od 65 godina – 40,1%.
Po uzrastu, rizicima od siromaštva najizloženiji su mladi od 18 do 24 godine (32,7%), zatim mlađi od 18 godina (30,2%), dok najnižu stopu rizika od siromašva ima populacija starija od 65 godina (19,1%).
Anketa o prihodima i uslovima života sprovedena je četvrti put na teritoriji Srbije od maja do jula 2016. godine. U anketi direktnim intervjuima učestvovalo je 5.554 domaćinstva, odnosno 15.057 osoba starijih od 16 godina.

Background
U EU još nisu objavljeni zbirni podaci za 2016, ali se prema podacima za 2015. rizik od siromaštva i socijalne isključenosti zajedno iznosi 23,7%, dok je rizik od siromaštva meren prihodima u poređenju sa srednjim prihodom u toj zemlji 17,3%.
Situacija u EU je neujednačena, pa je stopa rizika od siromaštva najviša u Rumuniji (25,4%, slično kao u Srbiji), a slede Letonija, Litvanija i Španija sa nešto više od 22%, dok je najniža u Češkoj (9,7%), Holandiji (11,6%) i Danskoj , Slovačkoj i Finskoj (po nešto više od 12%).
Prosečan rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, čiji prosek je 23,7%, najviši je u Rumuniji i Bugarskoj, gde i premašuje 40%, a najniži u Švedskoj (14%) i Finskoj (14,9%).

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0