U novom Zakonu o radu i inicijativa…

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Sajt Saveza samsotalnih sindikata /SSSS), 20.03.2017.-


U novom zakonu o radu posebna pažnja biće posvećena zaštiti zaposlenih i zaštiti od otkaza, na šta je ukazivao Savez samostalnih sindikata Srbije, navodi se u dopisu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U tom ministastvu se slažu da je inicijativa SSSS da se u Zakonu o radu predvidi da se zaposlenom na određeno vreme radni odnos produžava do isteka njegove privremene sprečenosti za rad, inspirisana humanim razlozima, u cilju obezbeđenja materijalne i socijalne zaštite zaposlenih za vreme bolovanja, odnosno privremene sprečenosti za rad. Zato će Vlada Srbije predložiti

Narodnoj skupštini da do kraja 2018. godine donese novi zakon o radu, kojim će sveobuhvatno biti uređeni radni odnosi i u potpunosti biti primenjene pravne tekovine Evropske unije u oblasti rada i drugi međunarodni standardi. U tom cilju, Ministarstvo za rad, u saradnji sa drugim resornim ministarstvima, repezentativnim sindikatima i udruženjima poslodavaca, pristupiće sagledavanju potrebe da se obezbedi veća zaštita zaposlenih za vreme bolovanja, i to ne samo zaposlenih na određeno vreme, ali pod uslovima i na način da se ne stvara pravna mogućnost zloupotrebe bolovanja i da se sredstva poslodavca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ne troše nenamenski. Podsetivši da je Zakon o radu sistemski zakon u oblasti radnih odnosa, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, u tom ministarstvu smatraju da ne treba sporadično i ad hoc pristupiti njegovoj dopuni. “U pripremi novog zakona o radu, uz poštovanje procedura kojima se omogućuje učešće nadležnih organa i organizacija, socijalnih partnera i drugih zainteresovanih strana, pri regulisanju radnih odnosa, a posebno zaštiti zaposlenih koji se nalaze na bolovanju, treba pristupiti sistemski, u cilju

iznalaženja najboljih i usaglašenih zakonskih rešenja”, navodi se u odgovoru Ministarstva za rad koje je upućeno SSSS. SSSS je pripremio tekst amandmana na Zakon o radu kojim je predviđeno da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja). Savez je predlog amandmana uputio predsedniku Vlade Srbije, ministru za rad, predsednici Skupštine Srbije i predsednicima poslaničkih grupa. U tom zahtevu, SSSS je izrazio uverenje da će ta inicijativa biti prihvaćena i “da ćemo tako kao zajednica pokazati da se po našem uverenju interes i humanost ne isklјučuju, već da je prava mera njihovog međusobnog odnosa vezivno tkivo društva u kakvom želimo da živimo”. ,

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0