Nadležni da zaštite naše državljane koji rade preko agencija u inostranstrvu

image_pdfimage_print

Izvor: Sajt SSSS, 20.02.2017.-


Savez samostalnih sindikata Srbije pozvao je danas nadležne organe u Srbiji da zaštite naše državljane koji su radno angažovani u inostranstvu preko posredničkih agencija.

Povodom brojnih slučajeva nehumanog ponašanja prema srpskim radnicima radno angažovanih u „Samsungu“ u Slovačkoj posredovanjem naše agencije za zapošljavanje, SSSS je apelovao da se oni zaštite i spreče dalje zloupotrebe.

SSSS ukazuje na zakonsku obavezu Nacionalne službe za zapošljavanje i agencija da obezbede zaštitu lica u postupku zapošljavanja u inostranstvu.
Pri tome, naglašavamo da prema zakonu, zaštita lica podrazumeva najmanje jednak tretman po osnovu rada sa državljanima države zaposlenja za vreme rada i boravka u inostranstvu. Pored toga, agencija je dužna da pruži obaveštenja o oblicima i načinu zaštite u skladu sa ugovorom o zapošljavanju u inostranstvu i snosi odgovornost prema licima koja se zapošljavaju u inostranstvu za zakonitost njihovog zapošljavanja i za uslove rada koji moraju odgovarati zakonodavstvu zemlje u kojoj posreduju.

Imajući u vidu navedeno, kao i druge zakonske obaveze agencija u slučaju posredovanja za zapošljavanje u inostranstvu, kao i obavezu agencija da dostavljaju ministarstvu obaveštenje o licima koja se zapošljavaju u inostranstvu, njihovom broju i strukturi i druge podatke, iniciramo da se provere navodi izneti u medijima u konkretnom slučaju.

Istovremeno, predlažemo da inspekcija rada (i druge inspekcijske službe) izvrši kontrolu rada agencija koje posreduju u zapošljavanju u inostranstvu i da se na osnovu toga sačini informacija o stanju u ovoj oblasti, kao i o potrebnim merama u cilju poboljšanja položaja naših državljana kada se radno angažuju posredovanjem naših agencija.

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0