Nadležni da zaštite naše državljane koji rade preko agencija u inostranstrvu

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Sajt SSSS, 20.02.2017.-


Savez samostalnih sindikata Srbije pozvao je danas nadležne organe u Srbiji da zaštite naše državlјane koji su radno angažovani u inostranstvu preko posredničkih agencija.

Povodom brojnih slučajeva nehumanog ponašanja prema srpskim radnicima radno angažovanih u „Samsungu“ u Slovačkoj posredovanjem naše agencije za zapošlјavanje, SSSS je apelovao da se oni zaštite i spreče dalјe zloupotrebe.

SSSS ukazuje na zakonsku obavezu Nacionalne službe za zapošlјavanje i agencija da obezbede zaštitu lica u postupku zapošlјavanja u inostranstvu.
Pri tome, naglašavamo da prema zakonu, zaštita lica podrazumeva najmanje jednak tretman po osnovu rada sa državlјanima države zaposlenja za vreme rada i boravka u inostranstvu. Pored toga, agencija je dužna da pruži obaveštenja o oblicima i načinu zaštite u skladu sa ugovorom o zapošlјavanju u inostranstvu i snosi odgovornost prema licima koja se zapošlјavaju u inostranstvu za zakonitost njihovog zapošlјavanja i za uslove rada koji moraju odgovarati zakonodavstvu zemlјe u kojoj posreduju.

Imajući u vidu navedeno, kao i druge zakonske obaveze agencija u slučaju posredovanja za zapošlјavanje u inostranstvu, kao i obavezu agencija da dostavlјaju ministarstvu obaveštenje o licima koja se zapošlјavaju u inostranstvu, njihovom broju i strukturi i druge podatke, iniciramo da se provere navodi izneti u medijima u konkretnom slučaju.

Istovremeno, predlažemo da inspekcija rada (i druge inspekcijske službe) izvrši kontrolu rada agencija koje posreduju u zapošlјavanju u inostranstvu i da se na osnovu toga sačini informacija o stanju u ovoj oblasti, kao i o potrebnim merama u cilјu pobolјšanja položaja naših državlјana kada se radno angažuju posredovanjem naših agencija.

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0