Provera ustavnosti kolektivnog ugovora

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: RTV, Beta, 24.12.2016.-


BEOGRAD –Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ podneli su Ustavnom sudu inicijativu za kontrolu ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) za Elektroprivredu Srbije (EPS) zbog kako se navodi, „otvorene diskriminacije zaposlenih i grubog kršenja prava po osnovu rada i na slobodno sindikalno organizovanje“, saopšteno je danas.

Prema navodima „Sloge“, odredbama tog ugovora zaposleni se „ucenjuju i upućuju“ da svoja prava ostvare „isključivo preko jedne sindikalne organizacije, reprezentativnog ‘Sindikata radnika EPS-a’, koju poslodavac favorizuje ugovorom“.

„To je posebno istaknuto u članu 27. PKU koji obavezuje poslodavca da na ime prevencije radne invalidnosti i rehabilitacije zaposlenih, mesečno na račun tog sindikata uplaćuje najmanje 0.59 procenata, kao i 0.2 posto za finansiranje kulturnih i sportskih aktivnosti od ukupne mase sredstava isplaćenih za zarade zaposlenih kod poslodavca“, stoji u sapštenju.

„Sloga“ je ocenila da se obzirom na visinu zarada u sistemu EPS-a, „radi o višemilionskim iznosima kojima raspolaže jedan sindikat, koji je preuzeo ulogu poslodavca“.

„Jedan sindikat odlučuje o tome ko će, kad i gde da ide na zdravstvenu rehabilitaciju, uz jasan uslov da je njihov član, umesto da o tome odlučuje mešovita komisija sastavljena od predstavnika poslodavca, svih sindikata, stručnih lica medicine rada i socijalnih radnika koji imaju stručnu kompetentnost“, piše u saopštenju.

Udruženi sindikati „Sloga“ ocenili su da je odredbama kolektivnog ugovora, poslodavac „kupio lojalnost sindikata da u narednom periodu sprovodi sve odluke, pa i one štetne po zaposlene, poput dalje racionalizacije i otpuštanja u EPS-u“.