Analitička podrška pregovorima o pristupanju EU

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Sajt SSSS, 24.10.2016.-


„Analitička podrška i javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, bila je tema konferencije koju je Nacionalni konvent organizovao u Beogradu 21. oktobra. Na skupu na kome su učestvovali i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije ukazano je kako sistem podrške treba da bude institucionalno postavljen, šta bi trebalo da budu njegovi zadaci i koje uloge treba da budu dodeljene kojim institucijama.

Osim vladinih institucija uloga civilnog društva ne sme da se zanemari a kroz platformu – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, srpsko civilno društvo je već dalo vredan analitički doprinos procesu pregovaranja o pristupanju EU, rečeno je na konferenciji.

Imajući u vidu sveobuhvatni karakter procesa evropskih integracija, očigledno je da je sistematska strateška i analitička podrška srž uspešnog pristupanja i reformi. Analitička podrška treba da ima za cilj da uoči dovoljno rano, potencijalne probleme sa kojima zemlja može da se suoči unokviru procesa pregovaranja o pristupanju EU kao posledica usklađivanja sa pravnim tekovinama EU.

Istovremeno, treba da dâ predloge kako da se ti problemi reše. Treba da obezbedi analitičke studije i stručna mišljenja koje treba pripremiti kao osnov za pisanje pregovaračkih pozicija i drugih strateških ili dokumenata u vezi sa politikama. Konačno, treba da pruži analitičku ocenu doslednosti u okviru i među političkim ciljevima i pozicijama u pregovaračkim poglavljima, ali takođe i usklađenost ekonomskih aspekata procesa pristupanja EU sa opštom makroekonomskom i fiskalnom realnošću zemlje.

S tim u vezi, posebno je razmatrano poglavlje 19 (zapošljavanje i socijalna politika) odnosno lokalizacija politika zapošljavanja u Evropskoj uniji – lekcije za Srbiju, Akcioni plan za poglavlje 23, kao i pitanje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Novog zapošljavanja neće biti ukoliko se ne steknu sledeći uslovi: rast BDP od najmanje 2,5% godišnje i bez stranih ulaganja od najmanje 1,5 milijardi evra godišnje, dok su dodatni izazovi dalja otpuštanja iz javnog sektora odnosno kroz proces restruktuiranja javnih preduzeća. Konstatovano je da je Srbija država koja izdvaja male svote za novčane transfere, a da im je učinak još manji, te je neophodno unapređivanje politike novčanih davanja. Evropski ciljevi proklamovani u Lisabonskoj strategiji, Strategiji Evropa 2020 i ostalim strateškim dokumentima odnose se na više zapošljavanja i jaču socijalnu koheziju, nisu u dosegu Srbije.

Značajnu ulogu svakako u sektoru zapošljavanja moraju imati lokalne zajednice kroz stručnu i osmišljenu politiku i dostizanje standardaEU u sektoru zaštite životne sredine – oblast voda ići će teško, a sudeći po onom što se čulo za sada ne postoje merila za poglavlje 27, a standardi bi mogli da se dostignu tek 2041. U svakom slučaju predstoji dug put reformi i prilagođavanja standardima i mnogo veća ulaganja u sam proces pridruženja i pružanje konkretnih odgovora na pitanja iz pregovaračkih oblasti.

U tome je neophodno iskoristiti sve kapacitete kako akademske zajednice, medija, tako i civilnog društva uključujući i sindikate.

Podeli vest sa prijateljima....Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0