Održan Šesti sindikalni forum

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Centar za razvoj sindikalizma


Šesti sindikalni forum održan je u Medija centru u Beogradu, 19. oktobra 2016. godine. Tema foruma bila je socijalni dijalog: „Socijalni dijalog – radnička iluzija ili stvarno mirenje rada i kapitala“. 

Uvodnu reč su imali: Volker Šarlovski iz Nemačkog saveza sindikata (DGB) sa temom “Uloga socijalnog dijaloga u pregovorima sa EU”, Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbijem sa temom „Iskustva iz rada Socijalno-ekonomskog saveta“ i dr Zoran Stojiljković, potpredsednik UGS Nezavisnost, sa temom „Kapaciteti sindikata za učešće u socijalnom dijalogu“. 

Rad ove sesije Sindikalnog foruma u velikoj meri je pomogla Fondacija Konrad Adenauer (KAS), dovodjenjem gosta iz DGB i preuzimanjem troškova organizacije Foruma. 

Na početku rasprave govorili su Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije i Zoran Lazić, pomoćnik ministra rada, Potom su u diskusiji učestvovali još 12 učesnika foruma iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Sindikata novinara Srbije, ASNS i Udruženih sindikata Srbije „Sloga“, kao i aktivisti iz nekoliko organizacija civilnog društva. Ukupno je radu Foruma prisustvovalo oko 40 sindikalnih i civilnih aktivista. 

Opšta je konstatacija da su ovom raspravom na Forumu tek naznačeni veliki broblemi koji stoje pred akterima socijalnog dijaloga i da treba nastaviti sa sistematskom raspravom o najvažnijim aspektima dijaloga.