Promocija istraživanja “Sindikati u medijima”

Print Friendly, PDF & Email

Predstavljanje istraživanja
Centra za razvoj sindikalizma iz Beograda i Fridrih Ebert fondacije
Sindikati u medijima
27.2.2012. | Vreme: 11:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala

Istraživanje „Sindikati u medijima“ obavljeno je na uzorku priloga iz medija tokom devet meseci (ili 275 dana) – tri meseca u 2010. i šest meseci u 2011. godini. U analizu su uključeni devet dnevnih novina i četiri nedeljnika.
Analiza sadržaja bila je usmerena na sledeće kategorije: 1) broj priloga o sindikatima i izabranim „radničkim temama“, 2) vrednosni smer tekstova u odnosu na sindikalno okruženje i na same sindikate, 3) teme tekstova o sindikatima uopšte i o konkretnim sindikatima, 4) „Radničke teme“, 5) žanr teksta, 6) sindikati kao „predmet“ priloga: Savez samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, ASNS i drugi.
Istraživanju medijske slike sindikata prethodila je analiza istraživačke evidencije koja nepobitno ukazuje na dve međusobno povezane činjenice: prvo, sindikati imaju veoma malu društvenu moć, i drugo, veoma je nisko poverenje u sindikate. Ove tvrdnje su zasnovane na analizi istraživačkih podataka iz poslednjih deset godina. Upravo je u ovaj kontekst smešteno ispitivanje informisanosti javnosti o sindikatima kao činiocu koji utiče na stepen poverenja javnosti u sindikate, a posredno i na količinu društvene moći sindikata.

Govore:
• Bojan Lađevac, Friedrich Ebert Fondacija
• Srećko Mihailović, Centar za razvoj sindikalizma
• Zoran Stojiljković, Centar za razvoj sindikalizma
• Vojislav Mihailović, Centar za razvoj sindikalizma